АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Для засвоєння матеріалу. 1. Між двома капіталами різниця в 35 000,00 тис

Читайте также:
 1. I. Вивчення нового матеріалу
 2. I. Вивчення нового матеріалу
 3. I. Сприйняття нового матеріалу.
 4. II. Закріплення вивченого матеріалу
 5. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 6. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
 7. II. Сприйняття нового матеріалу
 8. III. Вивчення нового матеріалу
 9. III. Вивчення нового матеріалу
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 12. V. Закріплення вивченого матеріалу

 

1. Між двома капіталами різниця в 35 000,00 тис. грн. Капітал на більшу суму вкладено на 8 місяців за ставкою 9% річних, а капітал на меншу суму на 6 місяці за ставкою 11% річних процентний платіж за перший капітал дорівнює подвійному процентному платежу за другий капітал. Знайти: величину капіталів.

2. За 1 рік і 7 місяців (з 20.01.2012 до 20.09.2013) позичальник змушений погасити борг в сумі 30 млн. грн. Кредитор згоден отримувати часткові платежі. Проценти нараховуються за ставкою 18% річних. Часткові платежі здійснюються за такою схемою (в тис. грн.)

22.03.2012 – 5000 30.02.2013 – 12000

12.06.2013 – 12000 20.09.2013 – ?

Розрахуйте суму нарахованих процентів та платіж на 20.09.2013 р.

3. Дебітор випускає вексель через банк бенефіціар на суму 30 000,00 грн. із зобов’язанням виплатити кредитору або векселетримачу, якщо вексель переказний, суму 30.07.2012 р. Власник векселя пред’являє його до оплати банку достроково 15.04.2012 р., і банк згодився виплатити суму, але з дисконтом у 20% річних. Розрахуйте яку суму одержить векселетримач?

4. Вексель видано на 1,5 роки на суму 150 тис. грн. з річною відсотковою ставкою 16% із дисконтуванням чотири рази в рік. Розрахуйте яку суму може надати фінансовий посередник у позику під заставу такого векселя?

5. Банк видає кредит в сумі 5 млн. грн. на термін 1,5 років під 16% річних, з погашенням суми боргу в кінці терміну дії договору. Розрахуйте яку суму отримає банк після закінчення терміну дії договору? Ефективну ставку?

6. Фірма уклала договір кредитної лінії з банком про надання кредиту в сумі 5 млн. грн. впродовж 3 років із щорічною виплатою сум на початку кожного року в розмірі 2; 2; 1 млн. грн. під 14 відсотків річних. Фірма, в свою чергу, домовилась з банком про погашення кредиту за наступним графіком: в кінці 3-го року 3 млн. грн.; 4-го і 5-го років по 2 млн. грн. Розрахуйте вигідність проведення цієї операції для банку?

7. $ 70.000.000,00 вкладено на один рік за річною ставкою 12% річних. Банк не може вчасно виплатити по депозиту у зв’язку із лімітом на розрахунки і просить пролонгацію на 5 днів.

Визначити:

Оцінити можливість пролонгації;

Дохід за змінений базис;

Дохід за розрахунковий рік.8. Нью-Йоркський банк отримав 100.000.000,00 доларів США. Враховуючи обмеження на оптову суму депозиту Сеульська філія Bank of New York може прийняти її під 66/7% річних. Ринковий рівень від 7 до 71/7 річних. Є можливість дану суму розмістити на міжбанківському ринку різними сумами за ставками від 71/7% і нижче.

Визначити:

· Прибутковість операції;

· Оцінити ризиковість Вашого варіанту розподілу даної суми.


КОМПЛЕКСНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)