АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організація лікувального харчування у стаціонарі

Читайте также:
 1. Актуальність вивчення теми «Організація бізнесу»
 2. Будова, харчування, розмноження і життєздатність бактерій
 3. Взаємодія України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.
 4. Графік виходу на роботу.Ознайомлення з приміщенням бару.Організація робочого місця бармена.Особиста підготовка бармена.Конструкція барної стійки базового підприємства.
 5. Другий принцип: збалансоване харчування
 6. Енергетика харчування
 7. з дисципліни «Системи технологій і організація бізнесу»
 8. з нормативної дисципліни «Організація виробництва»
 9. Завдання і організація роботи з фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп (СМГ)
 10. Завдання та організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях
 11. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
 12. Закладів на підприємствах, в установах, в організаціях

За лікувальне харчування у стаціонарі відповідають палатний (черговий) лікар, палатна медична сестра, старша медична сестра, дієтичні лікарі (у великих лікарнях) та дієтичні сестри.

Палатний лікар, оглянувши новоприбулого хворого, призначає йому певну дієту, повідомляє хворого, яку дієту йому призначено, контролює дотримання призначеної дієти.

Палатна медична сестра виписує з листків призначень дієту хворих, які поступили до відділення, складає порційну вимогу, де вказує кількість хворих, які одержують той чи інший дієтичний стіл, допомагає роздавальниці роздавати їжу, годує важкохворих.

Старша медична сестра перевіряє порційні вимоги, складені палатною медичною сестрою, та подає їх о 9.00 до харчоблока, здійснює контроль за роботою роздавальниць та годуванням важкохворих палатними медичними сестрами.

Дієтичні лікарі та дієтичні сестри слідкують за правильністю складання та застосування лікувальних дієт, консультують палатних лікарів відносно оптимального вибору лікувального харчування, слідкують за правильністю приготування страв того чи іншого лікувального стола.

Дозвіл на роздачу дієтичних страв з харчоблока до відділень дає черговий лікар після зняття проби.

Надходження страв із харчоблока до відділення. У буфетних відділеннях є спеціальні відра та каструлі, підписані відповідно до страв, які в них перевозяться (наприклад, «Для перших страв», «Для компоту» та ін.). Застосовувати ці відра і каструлі в інших цілях забороняється. З харчоблока їжа перевозиться до відділення спеціальним автотранспортом, який крім продуктів нічого не перевозить. До відділення їжа подається спеціальним ліфтом, на дверях якого є напис «Ліфт для перевезення їжі». Двері ліфта відкриваються безпосередньо у буфетній відділення.

Буфетна та їдальня є в кожному відділенні лікарні. Вони обладнані спеціальним устаткуванням: двосекційні ванни для миття посуду з кранами для холодної та гарячої вод, електрокип’ятильники безперервної дії (щоб у відділенні завжди були кип’ячена вода), сітки або сухо жарові шафи для сушіння посуду, електроплита для підігріву страв, шафи для зберігання столового посуду, деяких продуктів (хліба, цукру, солі), холодильник для зберігання вершкового масла (його одержують вранці на весь день), стіл для різання хліба, стіл з гігієнічним покриттям для роздавання їжі, комплект посуду на кожного хворого (глибока та мілка тарілка, чашка, столова та чайна ложки, виделка), миючі та дезінфікуючі засоби, інвентар для прибирання з позначкою «Для буфетної».Робота працівників буфетної полягає в доставці їжі з харчоблока, при необхідності – підігріві її.

Роздавання їжі необхідно здійснити протягом 2 год. після її приготування. Роздають їжу буфетниця та чергова палатна медична сестра. Ні в якому разі до цієї справи не можна допускати санітарку. Їй також не можна доручати годування важкохворих.

Гігієнічні заходи, які мають проводитися у буфетній, та вимоги до її працівників полягають у тому, що кожні 1-2 місяця буфетниця проходить обстеження на наявність яєць глистів, дизентерійних паличок, венеричних захворювань. Перед відвідуванням туалету роздавальниця повинна зняти халат, в якому вона роздає їжу. Харчові відходи повинні знаходитися у закритих відрах та своєчасно виноситися.

Посуд миють у двосекційній ванні. Його миють в одній ванні, а в другій ополіскують. У цій же ванні посуд замочують у 0,2% розчині хлораміну на 30 хв. – 1 год. Після цього в цій же ванні посуд знову ополіскують. Чистий посуд сушать у сухо жаровій шафі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)