АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сторінками улюблених казок

Читайте также:
  1. Виразно прочитайте легенди. Перекажіть їх. У чому полягає різниця міх казкою і легендою? Чим відрізняється читання легенд від читання казок?
  2. Галявина чудесних казок
  3. Занятие предполагает творческую работу по инсценировке сказок.
  4. Змістовий модуль 3. Методичні рішення діагностичних казок
  5. Мир мифов и сказок
  6. Подорож до країни казок

Мета: вправляти дітей в умінні творчо відображати іг­рові казкові ситуації.

Матеріал: ілюстрації до казок ("Рукавичка", "Котик і півник", "Солом'яний бичок", "Пан Коцький"), костюми ге­роїв із казок.

Хід гри. Телепузик: Країна казок зачарована. Давайте допоможемо звільнитися казковим героям від злих чарів. Але для того, щоб їх роз чаклувати, треба оживити уривок кожної казки (Дітям роздають ілюстрації із сюжетом каз­ки, костюми, відтворюють зображений сюжет).

Складання загадок-описів

Мета: вчити складати описові розповіді за планом ви­хователя.

Матеріал: телепузик, предметні картинки.

Хід гри. Вихователь пропонує дітям скласти загадку-опис за предметною картинкою. Називайко відгадує за планом вихователя:

1. Який це предмет (якого кольору, форми, розміру)?

2. Яка його будова?

3. Для чого він потрібний?

4. Що з ним можна робити?

Наприклад: (картинка-капуста). "Вона біло-зелена, багато-багато листя, немов сто суконь одягла, вона соковита і со­лодка, з нею роблять салат і варять борщ".

 

Опиши героя улюбленої казки

Мета: формувати в дітей вміння складати описові роз­повіді.

Матеріал: телепузик Називайко.

Хід гри. Називайко пропонує дітям пригадати свого улюбле­ного героя казки і описати, не називаючи його. Діти опису­ють своїх героїв казок, Називайко називає їх [61].

 

Дошкільнята - ввічливі хлоп'ята

Мета: вправляти дітей у вживанні формул мовлен­нєвого етикету.

Хід гри. Зараз, діти, ми гратимемо в таку цікаву гру. Я буду розповідати вам історію, яка трапилася зі мною, про­пускатиму деякі слова, а ви ці слова будете називати. Отже, починаємо, будьте уважні!

У дитячий садок прийшла новенька дівчинка. Вона зайшла до групової кімнати й тихо сказала: .... Діти радіс­но і голосно відповіли їй: ... . Як же її звати? - подумали діти, а Сергійко запитав: ...? "Наталка", - відповіла дівчи­на. Максимко, ввічливий хлопчик, запропонував їй стілець і сказав: .... Наталочка сіла і відповіла: .... Діти почали гратися. Та ось Іринка ненароком штовхнула Наталочку, повернулася до неї і сказала: ....

Швидко минув день у дитячому садку, вже час додому. Наталочка попрощалася з дітьми. Вона сказала: .... Діти відповідній: .... 

Розвиток діалогічного мовлення

І збагачення словника дітей лексикою

Українських народних ігор

Грушка

Мета: збагачувати словник лексикою: посапала, поса­дити, садили, поливали, наглядали, трусили; "бийте, діти, гопака".

Матеріал: груші, картини, де зображено дерево, при можливості використовувати реальний предмет (провести на прогулянці під грушою).

Хід заняття. Сьогодні в нас буде конкурс на найкра­щого знавця дерев нашого краю. Хто назве найбільше дерев, тому буде вручена медаль "Кращий природознавець". Я буду журі і кожному, хто буде відповідати, я вручу зелений листочок. У кого листочків буде найбільше, той і перемо­жець.

- Діти, які дерева люди звеличують, прославляють у піснях, у віршах (Відповіді дітей і вихователя).

- Ялину одягають кожен рік на Різдво та Новий рік, бо як йдеться у легенді, коли народився Христос, зірки впали з неба і заплутались у хвої ялинки, так з того часу і ясніє ялина зірками на свята.

- Т.Г.Шевченко писав про тополю, з нею він порівнював дівчину: струнка, як тополя. Вербові віти порівнювали з довгими дівочими косами, які полощуться у річковій воді, адже верба любить вологу і росте понад водами.

Вихователь показує картинку із зображенням груші. Діти розглядають.

- Послухайте, діти, яку пісню-гру склав народ про груш­ку (Читає віршований зміст гри).

Діти стають у коло. Беруться за руки й співають. Посередині "грушка" - хлопець або дівчина.

Як послала мати

Грушку садити.

Моя грушка отака, отака,

Бийте, діти, гопака, гопака.

Як послала мати

Грушку поливати.

Моя грушка отака, отака,

Бийте, діти, гопака, гопака.

Як послала мати

Грушку наглядати

 

Приспів.

Як послала мати

Грушку трусити.

Приспів.

При цьому, грушку починають трусити, потім підні­мають угору.

‡агрузка...

"Отака, отака грушка", це означає велика, обширно, ви­сока. "Бийте, діти, гопака" - означає танцюйте.

Гопак - це український народний танець, який показує рухливість, пластичність та силу українських парубків. А "бити гопака", означає притупувати каблуками по підлозі, тому й говорили - "бити гопака". Послала мати грушку поливати, а дерево вбирає вологу та й до неба тягнеться, радіють діти з дерева, бо їхня праця марно не пропадає, а з кожним днем дерево стає вище та й вище. Послала мати грушку наглядати, тобто сторожити, щоб ніхто плоди не покрав, а грушка все більша та більша "отака, отака".

А дозріли плоди, що з ними робити? У народі кажуть "трусити" грушку, щоб плоди падали. Люди дуже люблять це дерево і навіть склали гру, тільки щоб гра вийшла цікавою, потрібно повторити всім слова, то ще раз послу­хайте (Читає 2-й раз. Активізація дітей. Діти повторюють слова, а також пояснюють зміст нововведених слів).

Вихователь: Станемо в коло, беремося за руки, а груш­ка всередині і співає: "Моя грушка отака, отака. Бийте, діти, гопака, гопака". Виберемо грушку лічилкою (Вибира­ють грушку, стають у коло і грають).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)