АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть та обґрунтуйте діагноз

Читайте также:
 1. Встановіть відповідність
 2. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 3. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 4. Встановіть відповідність.
 5. Встановіть відповідність.
 6. Встановіть відповідність.
 7. Встановіть клінічний діагноз.
 8. Встановіть клінічний діагноз.
 9. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 10. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 11. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Класифікація вивихів передпліччя.

Яка техніка вправлення вивихів передпліччя?

 

Задача № 7

Хворий Д., 32 роки, упав на правий лікоть при зігнутому передпліччі. Відчув різкий біль у ліктьовому суглобі, з'явився набряк, рухати передпліччям не зміг. Машиною швидкої допомоги доставлений до травмпункту. При огляді правий ліктьовий суглоб збільшений в об'ємі, передпліччя довше порівняно з лівим, а плече – вкорочене. Голівка променевої і вінцевий паросток ліктьової кістки прощупується по передній поверхні ліктьового суглоба. Активні рухи відсутні, пасивні, пружинисті.

На рентгенограмах правого ліктьового суглоба голівка променевої кістки і проксимальний кінець ліктьової кістки стосовно суглобної поверхні плечової кістки зміщені наперед та назовні. Суглобні поверхні не конгруентні.

Питання:

Який вид вивиху в потерпілого?

Яке положення слід придати верхній кінцівці після вправлення і на який термін?

Назвіть можливі ускладнення при вивихах передпліччя.

 

Задача № 8

Хвора М., 36 років, потрапила в автомобільну аварію, була короткочасна непритомність, що відбулося - не пам'ятає. Турбує різкий біль у правому колінному суглобі. Можливі тільки пасивні рухи в колінному суглобі, проте вони сильно болючі.

При огляді права нога випрямлена, правий колінний суглоб різко збільшений в об'ємі, виражена багнетоподібна деформація. Кінцівка вкорочена. Правий надколінок зміщений всередину та назад. Рухи та чутливість у ступні не порушені, руху в колінному суглобі неможливі. Пульсація на артеріях стопи добре визначається.

На рентгенограмах правого колінного суглоба – великогомілкова кістка в колінному суглобі зміщена вперед і назовні.

Питання:

Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Яка методика вправлення вивихів гомілки?

Терміни лікування, іммобілізації і відновлення працездатності?

 

Задача № 9

Хворий Т., 47 років, потрапив в автокатастрофу. Доставлений машиною швидкої допомоги до санітарного пропускника обласної лікарні. При надходженні скаржився на біль у правому кульшовому суглобі, неможливість рухів правою ногою.

При огляді – права нога злегка приведена, ротована до середини і напівзігнута в колінному та кульшовому суглобах. Відзначається вкорочення правої ноги порівняно з лівою на 5 см, різко виражений поперековий лордоз. Великий вертлюг справа розташований вище, ніж зліва. Під пупартовою зв'язкою визначається западання, а позаду і догори від кульшової западини пальпується голівка стегна. Активні рухи в кульшовому суглобі відсутні, пасивні – пружні і різко болючі.

На рентгенограмах правого кульшового суглоба голівка стегнової кістки відносно кульшової западини зміщена догори і назад, знаходиться на крилі здухвинної кістки.

Питання:

Характер ушкодження в даному випадку?

Класифікація вивихів стегна?

Під яким знеболюванням доцільніше проводити усунення вивиху стегна?

 

Задача № 10

Хворий М., 34 роки, збитий автомашиною при переході вулиці. Машиною швидкої допомоги доставлений до приймального відділення обласної лікарні. Скаржився на різкий біль у лівому кульшовому суглобі, неможливість рухів у лівій нозі. При огляді: хворий лежить на спині. Тулуб трохи повернено вліво. Ліва нога зігнута в кульшовому і колінному суглобах до гострого кута, приведена і ротована досередини. Відзначається вкорочення лівої ноги порівняно з правою, чітко виражений лордоз. Великий вертлюг розташований вище лінії Розер-Нелатона. Під пупартовою зв'язкою визначається западання, а позаду і донизу від кульшової западини – випинання. Активні рухи відсутні, пасивні – пружнисті.

На рентгенограмах лівого кульшового суглоба голівка стегна стосовно кульшової западини зміщена назад і донизу.

 

 

Питання:

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)