АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть клінічний діагноз

Читайте также:
 1. Встановіть відповідність
 2. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 3. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 4. Встановіть відповідність.
 5. Встановіть відповідність.
 6. Встановіть відповідність.
 7. Встановіть клінічний діагноз.
 8. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 9. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 10. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.
 11. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Яка класифікація вивихів акроміального кінця ключиці?

Які існують методи лікування вивихів в акроміально-ключичному зчленуванні, середні терміни іммобілізації і відновлення працездатності?

 

Задача № 8

Хворий Н., 21 рік, надійшов до приймального відділення лікарні зі скаргами на біль у груднинно-ключичному з'єднанні.

Під час тренування з боротьби раптово відчув різкий біль у грудній клітці. Біль підсилюється при глибокому вдиху і кругових рухах руки в плечовому суглобі.

Об'єктивно. У ділянці груднинно-ключичного зчленування є деформація, припухлість, локальна болючість. Визначається асиметрія ключичногруднинного з'єднання. При постукуванні, натисненні на ключицю, а також при відведенні руки убік відзначається посилення болю і рухливість груднинного кінця ключиці.

На рентгенографії грудної клітки в прямій проекції кісткової патології не виявлено.

 

Питання:

Який характер патології в даному випадку?

Класифікація ушкоджень ключиці.

Які існують методи лікування вивиху стернального кінця ключиці?

Задача № 9

В ургентному порядку до приймального відділення лікарні доставлений хворий Д., 56 років, зі скаргами на різкий біль у правому плечовому суглобі. На правій руці знаходиться шина Крамера від лопатки до променево-зап'ясткового суглоба.

На шляху з роботи додому, 40 хвилин тому, упав з упором на зігнуту в ліктьовому суглобі праву руку. Перша медична допомога надана на травмпункті – накладено шину.

Об'єктивно. Правий плечовий суглоб збільшений у розмірах, пальпуєтся виступаючий акроміальний відросток, западання м'яких тканин уділянці голівки плеча немає. Рухи в суглобі різко обмежені через біль. Рука приведена до грудей. На рентгенограмі – перелом анатомічної шийки правої лопатки без зміщення відламків.

Питання:

Класифікація переломів лопатки.

Яка лікувальна тактика в даному випадку?

Вкажіть термін іммобілізації і відновлення працездатності після переломів шийки лопатки?

 

Задача № 10

До приймального відділення лікарні доставлений хворий Л., 27 років, зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки, який підсилюється при спробі зробити рухи в правому плечовому суглобі.Упав з висоти 3 м на спину. Самостійно піднявся. .Перша медична допомога надана бригадою швидкої допомоги – накладена пов'язка Дезо.

Об'єктивно. Загальний стан хворого задовільний. Грудна клітка асиметрична. У ділянці правої лопатки є припухлість у вигляді подушки трикутної форми, яка при пальпації болюча. Рухи в правому плечовому суглобі болючі. При здавленні грудної клітки у фронтальній площині відмічається помірний біль у ділянці лопатки, при здавленні в сагітальній площині – виражена болючість у ділянці лопатки.

На рентгенограмі грудної клітки в прямій проекції чіткої картини пошкодження кістки не виявлено.

 

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)