АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що необхідно зробити для уточнення діагнозу?

Читайте также:
 1. A. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 2 вдування.
 2. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 3. Відповіді на візитні картки необхідно давати впродовж доби і також візитними картками.
 4. Г) пов’язані з придбанням необхідних матеріалів, комплексів устаткування, заповненням необхідної документації, вилученням попереднього запасу матеріалів.
 5. ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ НЕОБХІДНО
 6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ СТРАХОВИКУ В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
 7. Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.
 8. Зробити висновки по роботі.
 9. Коли необхідно починати лікування дисплазії кульшового суглоба?
 10. Коли необхідно починати лікування м'язової кривошиї?
 11. Крок 1. Усвідомлення керівником необхідності стратегічного розвитку організації та ініціювання цього процесу
 12. Опишіть та проаналізуйте основні принципи, яких необхідно дотримуватися при роботі з батьками учнів, що мають порушення психофізичного розвитку.

Класифікація переломів лопатки.

3. Який план лікування перелому тіла лопатки, середні терміни іммобілізації, зрощення і відновлення працездатності?

 

Задача № 11

Хворий К., 46 років, доставлений до приймального відділення лікарні зі скаргами на біль у грудній клітці, затруднений болючий вдих.

Під час роботи в шахті був здавлений між двома вагонетками. Перша медична допомога надана в підземному медпункті. Уведено 1 мл 10% розчину кофеїну, накладена туга бинтова пов'язка на грудну клітку.

Об'єктивно: стан хворого середнього ступеня тяжкості, дихання поверхневе, часте. АТ – 90/70 мм рт. ст. Пульс - 100 уд. за хвилину, задовільного наповнення. Грудна клітка асиметрична, деформована, відзначається крепітація та болючість по парастеральній лінії праворуч і ліворуч на рівні 6-го ребера.

На рентгенограмі у двох проекціях є зміщення груднини назад.

 

Питання:

Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

2. Складіть план лікування хворого.

Вкажіть середні терміни лікування та відновлення працездатності.

 

Задача № 12

До приймального відділення лікарні направлений хворий К., 24 роки, зі скаргами на біль у грудній клітці, що підсилюється при глибокому вдиху. Тиждень тому при виконанні складної вправи на перекладині упав і підборіддям вдарився в груднину. Лікувався амбулаторно з приводу забою груднини, однак поліпшення не відзначалося.

Об'єктивно. У ділянці груднини є припухлість, незначна деформація, локальна болючість при натисненні і постукуванні. Глибокий вдих болючий. На рентгенограмі в прямій проекції порушення цілісності кістки не виявлено. Зроблено рентгенограму в бічній проекції – виявлено зміщення груднини назад на половину поперечника.

Питання:

Вкажіть механізм пошкодження.

Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Перерахуйте методи лікування переломів груднини та показання до них.

 

 

РОЗДІЛ VІ

 

ПОШКОДЖЕННЯ ПЛЕЧА ТА ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА ПЕРЕЛОМИ КІСТОК ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

МЕХАНІЗМ ТРАВМИ

Прямий 1. Удар по руці. 2. Удар рукою по сторонньому предмету Непрямий 1. Надлишкове скручування, згинання, розгинання, навантаження по осі кінцівки. 2. Відривні переломи в місцях прикріплення м'язів.

Класифікація переломів кісток верхньої кінцівки 

Переломи плеча

 

Проксимальний відділ   Переломи: внутрішньосуглобові: голівки, анатомічної шийки; позасуглобові: через горбкові, ізольовані переломи горбків, хірургічної шийки (абдукційні і аддукційні) Діафіз   Переломи: на рівні верхньої, середньої і нижньої третини Дистальний відділ   Переломи: променевої кістки в типовому місці (Колліса, Сміта); перелом голівки і шилоподібного відростка ліктьової кістки; переломовивихи Галеацці

 

Переломи кисті

 

Зап'ястка Човноподібної кістки Півмісяцевої кістки Тригранної, горохоподібної кістки, трапеції і трапецієподібної, головчастої, гачкоподібної кістки П'ястка Переломи: І п'яткової кістки Переломовивихи Беннета ІІ-V п'яткових кісток Фаланг пальців Проксимальних фаланг Середніх фаланг Дистальних фаланг, сесамоподібних кісток

 
 

 

 
 

 

 


Рис. №12 Алгоритм лікування переломів верхньої кінцівки

 

 
 

 


Рис. №13 Алгоритм лікування закритих переломів плечової кістки і кісток передпліччя зі зміщенням відламків

       
 
   
 
   
 

 

 


Рис. №14 Алгоритм лікування закритих переломів кісток, що утворюють ліктьовий суглоб зі зміщенням відламків

       
 
   
 

 

 


Рис. №15 Переломи проксимального кінця кісток передпліччя

Задача № 1

В ургентному порядку до приймального відділення лікарні доставлений хворий Н., 52 роки. Стан хворого тяжкий, права рука прибинтована до тулуба, пов'язка на правому плечі промокла кров'ю. Під час роботи на будівництві, права рука потрапила в бетономішалку.

Об'єктивно. Стан хворого тяжкий. Шкірні покриви і видимі слизові бліді. Пульс - 130 ударів за хвилину, слабкого наповнення. АТ – 75/50 мм рт. ст. Права верхня кінцівка холодна на дотик, болюча при пальпації, тактильна чутливість відсутня, пульс на променевій і ліктьовій артеріях не визначається. У ділянці плечового суглоба велика рана з розтрощеними краями, у рані видно оголені кісткові відламки, розтрощені та розірвані м'язи, обривки капсули, а також розтрощені кінці нервових стовбурів і пульсуюча кукса плечової артерії.

По задній поверхні збережений шкірний шматок шириною в 5-6 см і частина триголового м'яза. Рана сильно забруднена бетоном.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)