АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть та обгрунтуйте діагноз. Які клінічні і рентгенологічні симптоми переломів ребер?

Читайте также:
 1. Встановіть відповідність
 2. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 3. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 4. Встановіть відповідність.
 5. Встановіть відповідність.
 6. Встановіть відповідність.
 7. Встановіть клінічний діагноз.
 8. Встановіть клінічний діагноз.
 9. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 10. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.
 11. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Які клінічні і рентгенологічні симптоми переломів ребер?

Техніка проведення новокаїнової блокади при переломі ребер.

 

Задача № 2

Хворий К., 45 років, доставлений до приймального відділення в ургентному порядку зі скаргами на затруднення дихання, різкий біль у грудній клітці.

40 хвилин тому при ремонтних роботах під автомашиною був притиснутий днищем автомобіля до землі. Перша допомога надана на місці: Медсестра швидкої допомоги увела 1 мл 2% промедолу.

Об'єктивно. Часте поверхневе дихання, на відстані прослуховується шум, що ляскає, на зразок ляскоту віконної кватирки. Праворуч по пахвовій лінії на рівні 5-7-го ребер відзначається припухлість, гематома, частина грудної клітки із шумом зміщається під час дихання. При пальпації відзначається різка болючість у цій зоні, крепітація відламків. АТ – 100/70 мм рт. ст. Пульс - 100 уд. за хвилину.

На рентгенограмі грудної клітки є перелом 5-6-7-го ребер справа зі зміщенням відламків.

Питання:

Встановіть клінічний діагноз.

Яка лікувальна тактика в даному випадку?

Опишіть техніку паравертебральної спирт-новокаїнової блокади.

 

Задача № 3

Хворий К., 35 років, знаходиться в лікарні на лікуванні з приводу закритого перелому 5-6-7-го ребер праворуч по середній пахвовій лінії з ушкодженням легені та наявністю внутрішнього клапанного пневмотораксу. П’ять днів тому під час роботи на верстаті одержав удар у груди деталлю, яка була погано зафіксована.

Об'єктивно. Хворий знаходиться в напівсидячому положенні. Шкірні покриви блідо-сірі, ціаноз губ. АТ – 120/80 мм рт. ст., пульс - 90 уд. за хвилину, доброго наповнення. Дихання – 20 разів за хвилину. З плевральної порожнини праворуч виведена дренажна трубка, кінець якої опущений у флакон з фурациліном. У флаконі періодично з'являються пухирці повітря.

 

Питання:

Назвіть види пневмотораксу.

Яка подальша тактика лікування в конкретному випадку?

Вкажіть реабілітаційні заходи і середні терміни непрацездатності.

 

Задача № 4

В ургентному порядку доставлений хворий Н., 16 років, зі скаргами на біль в лівому надпліччі. 1,5 години тому упав із велосипеда.Об'єктивно. Загальний стан пацієнта задовільний. Ліву руку притискає до грудей і підтримує під лікоть. У ділянці лівого надпліччя є припухлість, деформація, болючість при пальпації і крепітація відламків. Рухи в плечовому суглобі обмежені через біль.

На рентгенограмі є перелом лівої ключиці в середній третині зі зміщенням відламків (проксимального відламка догори і назад, дистального – вниз і наперед).

Діагноз: закритий перелом лівої ключиці в середній третині зі зміщенням відламків.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)