АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методика лікування вище зазначеної патології скелетним витяганням

Читайте также:
 1. Абсолютная тупость сердца: понятие, методика определения. Границы абсолютной тупости сердца в норме. Изменения границ абсолютной тупости сердца в патологии.
 2. Активная подвижность нижнего легочного края , методика проведения, нормативы. Диагностическое значение изменений активной подвижности нижнего легочного края.
 3. Больной 29 лет был доставлен в клинику с разрывом симфиза с диастазом между лонными костями 4 см. Какая методика лечения показана больному?
 4. В 3. Налогообложение предприятий: функции, принципы. Виды налогов и отчислений, методика их расчета.
 5. В 3. Порядок ценообразования. Методика расчета отпускной цены продукции.
 6. Визначити тактику подальшого лікування.
 7. Водные прогнозы : состав и методика расчетов.
 8. Вопрос 25. Методика работы по обучению восприятию речи дошкольников с нарушенным слухом.
 9. Вопрос 26. Методика формирования количественных представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью.
 10. Вопрос24 Методика работы по восприятию неречевых сигналов в разных видах деятельности посредством организации различных форм работы с детьми.
 11. ГЛАВА 11. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОДИФИКАЦИИ
 12. Глава ХIII. МЕТОДИКА КРАТКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ И ПРИ МАССОВЫХ ОСМОТРАХ

У який період часу (термін) накладається краніоторакальний гіпсовий корсет після досягнутої корекції на витяганні?

Яке лікування показане при вивихах, що зчепилися?

 

Задача № 10

Машиною швидкої допомоги до обласної травматологічної лікарні з іммобілізацією голови і шийного відділу хребта шиною Єланського доставлений хворий Ж., 27 років. Скарги на біль у ділянці шиї і неможливість рухів головою. Травму одержав під час автомобільної аварії, коли настало різке перерозгинання, а потім згинання в шийному відділі хребта.

Об'єктивно. Положення хворого вимушене: голова нахилена вперед, підборіддя розташоване по середній лінії, трохи підняте. При пальпації – різка болючість у проекції п'ятого-шостого шийних хребців. Остистий відросток шостого шийного хребця виступає назад, вище його відзначається западання і збільшення шийного лордозу. М'язи шиї напружені, рухи головою як вправо, так і вліво неможливі. Чутливість і рухи в кінцівках збережені.

На рентгенограмах шийного відділу хребта відзначається виступання назад остистого відростка шостого шийного хребця. Нижні суглобні відростки п'ятого хребця нахилені і розташовані на верхніх суглобних відростках шостого. Виражено шийний лордоз між п'ятим і шостим хребцями. Порушень цілісності кісткових утворень не виявлено.

Питання:

Який діагноз, з огляду на механізм травми і даних клінічно-рентгенологічного обстеження, необхідно поставити хворому?

Показання до поступового й одномоментного усунення двобічних підвивихів.

Яка пов'язка накладається після корекції даної патології і наякий термін?

 

Задача № 11

До травматологічного відділення лікарні госпіталізований хворий Л., 53 роки, робітник. Одержав травму шийного відділу хребта при падінні з підніжки вагона. До лікарні доставлений машиною швидкої допомоги з іммобілізацією надпліч і голови вигнутими дротовими шинами Крамера. Хворий скаржиться на різкий біль у ділянці шиї і рук, що підсилюється при спробі повороту голови.

Об'єктивно: після зняття іммобілізації відзначається вимушене положення голови з різким нахилом донизу і зсувом її вперед. Хворий дбайливо підтримує голову руками. Найменші рухи головою підсилюють біль у руках і шиї. М'язи шиї напружені. На проекції шостого шийного хребця визначається западання м'яких тканин, а остистий відросток сьомого шийного хребця різко виступає назад. Пальпація цієї ділянки різко болюча. При неврологічному обстеженні патології не виявлено.На рентгенограмах шийного відділу хребта відзначається зсув шостого шийного хребця на 2/3 ширини свого тіла наперед. Спираючись на передній край сьомого хребця, тіло шостого перекинуте вниз і нависає над ним. Є вивих. Суглобові відростки зміщені догори і наперед, стикаються один з одним тільки їхні верхні кінці. Суглобові поверхні вільні. Міжхребцева щілина сильно звужена, простежується тільки попереду. Остисті відростки 6-го і 7-го хребців значно розсунуті, на місці шийного лордозу утворився кіфоз. Переломів не визначається.

Питання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)