АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Червоний вовчак

Читайте также:
  1. Червоний плоский лишай

Це захворювання сполучної тканини, яке чутливе до ультрафіолетових променів.

 

 

Дискоїдна форма

Симптоми: еритема з розширеними капілярами, запальною інфільтрацією.і набряком; гіперкератоз з тоненькими, сіруватими, щільно посаженими в устя волосяних фолікулів лусочками; атрофія, що починається з центру з незначним лущенням, пігментацією. Типова локалізація: обличчя у вигляді метелика, спинка на носі, крила на щоках, інколи висипка виникає на вушних раковинах, всьому обличчі, тильній поверхні кисті пальців, шиї, грудях, рідко на волосистій частині голови, слизові не уражаються.

 

 


Системна гостра форма

На шкірі синюшні папули з незначним лущенням, пухирі, крововиливи, без атрофії, порушується загальний стан: висока температура тіла, більв кістках, суглобах, мязах, збільшення селезінки, ураження нирок, серцево-вудинної системи, в крові збільшена ШОЕ, лейкопенія, клітини червоного вовчака.

 

 

Лікування:

- протизапальні препарати: індометацин

- протималярійні: делагіл, плаквеніл, хінгамін

- імуностимулятори

- при важкому перебігу гормони: преднізолон, тріамцинолон, дипроспан; цитостатики; цитостатики: циклофосфан, метотрексат

- місцево: мазі з гормонами: флуцинар, синафлан, преднікарб, при обмежених формах обколювання вогнищ гормонами, кріотерапія

 

Догляд за хворими:

- уникати впливу сонячних променів, високої, низької температури, хімічних і механічних подразнень шкіри

- робота на повітрі неможлива

- особиста гігієна: фото захисні креми

- дієта збагачена білками, обмеження вуглеводів

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)