АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія створення магазину

Читайте также:
 1. Автоматичне створення форм
 2. Види нового товару. Процес створення нового товару
 3. Визначення категорії «технологія навчання». Технологія та методи навчання
 4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
 5. Екологічні класифікації та нормативи якості вод. Створення карт
 6. Етапи створення системи комерційних банків та їх організаційна структура
 7. Етапи створення художнього обличчя видання
 8. З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» РОЗДІЛ «ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСА І М’ЯСОПРОДУКТІВ
 9. Завдання 1. Створення таблиці та виконання обчислень у таблиці.
 10. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ШКУР
 11. Із історії створення гіпертексту.
 12. Крок 1. Створення нового проекту

Торговельне підприємство – головна організаційна ланка, самостійний суб’єкт господарювання у торгівлі з правами юридичної особи, який забезпечує доведення товарів від виробників до споживачів. Торговельне підприємство для продажу товарів створює магазини або інші види позамагазинних торговельних об’єктів, які у сукупності складають роздрібну торговельну мережу.

В сучасній торговельній практиці торгівля у магазинах – основна форма здійснення роздрібної торгівлі. Магазин – це основний стаціонарний торговельний об’єкт в роздрібній торгівлі, у якому здійснюється продаж товарів кінцевим споживачам і надання їм послуг. Він займає окрему капітальну споруду або розміщується в спеціально призначеному та обладнаному для торгівлі приміщенні іншої капітальної споруди та має торговельну площу й комплекс приміщень для здійснення торговельно-технологічних операцій.

Процес підприємництва в роздрібній торгівлі на початковому етапі полягає в організації діяльності магазину. Для його створення підприємцю необхідно зробити певні кроки. Технологія створення магазину наведена на рисунку 2.2.

Кожний крок підприємця для відкриття магазину потребує вирішенню великого переліку задач, пов'язаних із маркетинговими, організаційними, технологічними і комерційними заходами. Ці задачі взаємопов’язані між собою і мають внутрішню логіку послідовності виконання технологічних складових.

1. Вибір ідеї магазину

§ Чи потрібно ринку те, що підприємець збирається продавати?

§ Ступінь конкуренції на ринку? Які головні конкуренти в обраній сфері?

§ Визначення формату та розміру магазину.

§ Якими будуть методи продажу товарів - через прилавок, самообслуговування або змішаний?

§ Підприємець повинен визначити, чи буде відкривати один магазин або створювати мережу.

2. Визначення потенційних покупців

§ Чи прийдуть покупці у новостворений магазин?

§ Необхідно визначити, скільки жителів мешкає в зоні обслуговування магазину. При яких умовах вони можуть стати потенційними покупцями?

§ Хто будуть потенційними покупцями магазину? Їх соціально-психологічний портрет.

 

 

 


 

Рисунок 2.2 - Технологічні складові створення магазину

§ Чи впевнений підприємець, що їх зацікавлять пропоновані магазином товари? Так вважає підприємець чи потенційні покупці? А чи говорять потенційні покупці правду?§ Власнику магазину необхідно обов'язково поспілкуватися із представниками цільової аудиторії заздалегідь.

3. Асортимент товарів

§ Який асортимент товарів буде на полицях магазину? Необхідно визначити широту і глибину асортименту товарів. Чи буде якийсь унікальний товар?

§ Чи буде магазин продавати супутні товари?

§ Чи будуть товари власного міні-виробництва?

§ Необхідно розробити для магазину асортиментний перелік товарів.

§ Визначення додаткових торговельних послуг, які буде надавати магазин.

§ Визначення, що продають конкуренти і чи користується це попитом?

4. Фінансові розрахунки

§ Розрахунок основних техніко-економічних показників майбутнього торговельного бізнесу.

§ Розрахунок витрат по створенню магазину. Більшість витрат становлять непередбачені витрати, тому необхідно розрахунки помножити на два.

§ Чи достатньо власних коштів, щоб втілити торговельну ідею в життя? Якщо власних коштів не вистачає підприємцю необхідно визначити джерела і умови інвестування.

§ Краще відразу розставити фінансові пріоритети, чим потім звільняти персонал через відсутність грошових коштів на зарплату.

§ Бізнес-план повинен бути складений як можна ретельніше.

5. Юридичні аспекти

§ Необхідно визначити організаційно-правову форму суб’єкту торговельного підприємництва.

§ Необхідно отримати відповідні дозволи на відкриття і діяльність магазину.

§ Чи потребує товарна номенклатура отримання відповідної ліцензії?

§ Підприємець повинен скласти список необхідних документів.

§ Майбутньому власнику магазину необхідно враховувати, що практично завжди документальне оформлення затягується.

§ Підприємець повинен намагатися виконувати всі вимоги, рекомендації й приписи в максимальному обсязі - це зменшить кількість приводів для перевірок і причіпок з боку контролюючих органів.

‡агрузка...

6. Назва магазину

§ Необхідно придумати назву, яка б відповідала формату та спеціалізації магазину. Назва повинна бути оригінальною.

§ Необхідно поцікавитися думкою потенційних покупців, в магазин з якою назвою вони б приходили із задоволенням?

7. Вибір місця розташування

§ В чому переваги і недоліки місця, де планується відкрити магазин?

§ Магазин повинен бути розташований так, щоб до нього можна було легко добратися.

§ Чи потрібний магазин жителям цього району?

§ Чи будуть до нього їздити з інших районів? І хто саме?

§ Які об’єкти соціально-культурного призначення розташовані поруч з місцем майбутнього магазину (кінотеатри, клуби, поліклініки, магазини та інші)? Як вони будуть впливати на майбутній бізнес?

8. Підбір приміщення

§ Визначення чи буде підприємець будувати сам, чи купуватиме, чи орендуватиме приміщення під магазин? У всіх випадках приміщення повинне підходити по площі й плануванню майбутньому профілю магазина.

§ При виборі проекту приміщення необхідно пам'ятати про технічні умови підключення зовнішніх комунікацій, таких як системи электро-, водо-, тепло- і холодозабезпечення, вентиляції й кондиціювання, телефонні й інтернет-лінії, захисні системи.

§ Розробка технологічного планування магазину і торгового залу.

§ Чи потрібний внутрішній службовий вхід з можливістю під'їзду вантажних машин.

§ Якими повинні бути підсобні приміщення? Чи зручно вони розташовані? Чи достатня площа та об’єм для зберігання товарних запасів?

§ Чи є місце для автостоянки для транспорту покупців?

§ Доглянутий навколо магазинний простір створять приємне враження про магазин.

9. Дизайн

§ Необхідно продумати зовнішній вигляд магазину та дизайн інтер'єра відповідно до спеціалізації та формату магазина.

§ Підприємець повинен представляти свій майбутній магазин: як він виглядає зовні й усередині.

§ Використовуйте в розробці дизайну професіоналів. Необхідно поставити їм конкретні завдання і переконатися, що вони зрозуміли.

§ Необхідно продумати кольорову гаму, яка буде використовуватися в дизайні магазину.

§ Необхідно визначитися якою буде вивіска та інші елементи зовнішньої реклами.

10. Обладнання

§ Важливим моментом є своєчасний підбір і замовлення торгово-технологічного обладнання в спеціалізованих компаніях.

§ Чи відповідає воно специфіці, рівню та профілю майбутнього магазина? При цьому необхідно врахувати площу магазина.

§ Чи є куди поставити куплене обладнання так, щоб між ним зручно було пройти покупцям?

§ Чи співпадає колірна гама обладнання з дизайном інтер'єра?

§ Касове обладнання впливає на прохідність магазину. Підприємець повинен подбати про його сучасність, зручність для покупців та касира, розрахувавши необхідну кількість.

11. Внутрішнє оформлення і викладка товарів

§ Необхідно продумати майбутню викладку товарів у відповідності до правил мерчандайзингу?

§ Підприємець повинен визначити чи зручно розглядати товар і брати його з полиць?

§ Де будуть знаходитися цінники? Вони повинні легко читатися й розташовуватися в безпосередній близькості від товару.

§ Розміщення рекламної інформації не повинно перекривати огляд інших товарів.

12. Постачальники

§ Необхідно визначитися з основними критеріями вибору постачальників товарів.

§ Основну увагу необхідно приділити ціні, якості продукції, місцю розташування постачальника, якісним показникам його роботи (обов'язковість, пунктуальність), графікові поставок.

§ Необхідно провести аналіз можливих постачальників, готових виконувати вимоги підприємця.

§ Визначити скільки буде постачальників по кожній товарній групі.

§ Довгострокові відносини зі стабільними постачальниками дозволять заощаджувати не тільки гроші, але і не уможливлять перебої з поставки товарів.

§ Необхідно продумати підтримку з боку постачальників у вигляді тренінгів по продукту для продавців, POS-матеріалів та реклами.

13. Логістика й система обліку товарів

§ Необхідно продумати обсяг і частоту поставок.

§ Залежно від відстані до постачальника й обсягу поставок варто обирати вид транспорту.

§ Необхідно продумати методи страхування товару, що перевозиться.

§ Необхідно подбати про розвантажувальні операції, правильне розміщення товару на складі, бо при неправильному транспортуванні, розвантаженні й зберіганні товару магазин буде втрачати великі гроші.

§ Краще промаркувати кожну одиницю товару вже на складі. Це дозволить простежити внутрішній шлях товару, полегшити систему обліку та запобігти пересортиці й крадіжкам.

14. Підбір персоналу

§ Персонал - це люди, від яких залежать оборот і прибуток майбутнього магазина. Персонал варто планувати завчасно й не обмежуватися набором «по знайомству».

§ Власник магазину повинен розрахувати кількість продавців, виходячи з формату магазину, кількості робочих місць і режиму його роботи.

§ Визначити і скласти документи, які будуть регламентувати поведінку продавців на робочому місці.

§ Скласти штатний розпис з визначенням фонду оплати праці.

§ Визначити систему оплати праці.

§ Чи буде у магазині уведена спеціальна форма одягу для співробітників?

§ Яким чином буде проходити прийом на роботу? Чи буде підприємець використовувати кадрове агентство?

§ Який буде випробувального термін для продавців?

15. Навчання персоналу

§ Попереднє навчання співробітників дозволить уже на початковому етапі створити злагоджену команду, закласти зерно корпоративної культури й набути необхідні в роботі навички й знання.

§ Необхідно визначити чи продавці вміють продавати?

§ Необхідно написати список того, що повинен знати й уміти продавець, і вирішити, чому зі списку його необхідно навчити.

§ Розробити стандарти обслуговування для магазину.

§ Запланувати проведення тренінгів по розвитку навичок якісного обслуговування.

16. Реклама

§ Інформаційна підтримка діяльності магазину дозволить залучити більше число покупців.

§ Урочисте відкриття - це буде презентація магазину або спеціальна акція продажу за зниженими цінами?

§ Які рекламні заходи буде застосовувати підприємець для залучення покупців після відкриття магазину?

§ Який рекламний бюджет магазину?

§ Необхідно, щоб будь-який захід, проведений у магазині (наприклад, знижки пенсіонерам, розпродаж, презентація нових товарів), ставав інформаційним приводом для висвітлювання в місцевій пресі та на телебаченні.

17. Орендарі вільних площ

§ Чи будуть в магазині виділятися площі для орендарів, філії банку або обмінного пункту?

§ Незважаючи на те що здача в оренду вільного місця в торговельному залі приносить гроші, необхідно ретельно вибирати сусідів.

§ Не можна допускати, щоб стиль або імідж орендарів руйнували цілісність ідеї магазина. Наприклад, якщо магазин продає спорттовари й пропагує здоровий спосіб життя - необхідно уникати сусідства з тютюновою і алкогольною продукцією.

18. Безпека

§ Яким чином підприємець буде забезпечувати безпеку магазина?

§ Чи заключити договір з охоронною фірмою, чи ввести в штат охоронців?

§ Залежно від бюджету й доцільності можна сполучати різне протикражне обладнання.

§ Впровадження протикражної системи захисту товару дозволить запобігати виносу неоплаченого товару з магазину.

§ Використання системи відеоспостереження, спеціальних дзеркал, системи спостереження, аналіз операцій касира.

§ Як буде проводитися інкасація грошей?

 

Лише комплексне вирішення задач всіх технологічних складових створення магазину дозволить підприємцю оминути серйозні проблеми, пов’язані із започаткуванням власного торговельного бізнесу. Описані кроки характерні для будь-якого виду роздрібної торгівлі, хоча організація торгівлі в певних формах і місцях та конкретними групами товарів має свої особливості.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)