АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА

Читайте также:
 1. Cаліцилатна кислота Acidum salicylicum
 2. Азотистая кислота и её соли (нитриты).
 3. Азотна кислота
 4. Аминокислота глицин — основной ингибирующий нейромедиатор спинного мозга. В тканях мозга его немного, но это небольшое количество совершенно необходимо.
 5. Бензоатна кислота Acidum benzoicum
 6. Водень ціаністий (синильна кислота)
 7. Для чого використовується борна кислота в аптечці?
 8. Пантотеновая кислота
 9. Потребность в белках (аминокислотах). Продукты, содержащие белок (аминокислоты)
 10. Соляна кислота
 11. Фолиевая кислота

Acidum acetylsalicylicum

 

 

С9Н8О4 М.м. 180.1

Ацетилсаліцилова кислота (аспірін) є складним ефіром саліцилової та оцтової кислот. Добувається шляхом взаємодії сублімованої саліцилової кислоти з оцтовим ангідридом при нагріванні до 50-60°:

 

Препарат являє собою безбарвні кристали або білий кристалічний порошок з слабким запахом, слабкого смаку. Мало розчинний у воді, добре - в спирті, розчинний в хлороформі, ефірі в розчинах їдких та вуглекислих лугів.

Ацетилсаліцилова кислота часто має запах оцтової кислоти що обумовлено неправильним її зберіганням (під впливом вологого повітря вона гідролізується з виділенням оцтової і саліцилової кислот)

Ідентичність препарату встановлюють по продуктам омилення. Так, після кип’ятіння препарату з розчином їдкого натрію і при послідуючому підкисленні реакційної суміші виділяється білий осад саліцилової кислоти.

 

 

 

 

Фільтрат до якого входить оцтова кислота, добавляють етиловий спирт – виникає запах оцтовоетилового ефіру:

 

До осаду (саліцилова кислота) додають розчин FeCL3 – спостерігається синьо-фіолетове забарвлення. Саліцилову кислоту можна підтвердити і додаванням формаліну ( рожеве забарвлення).

В препараті допускаються добавки хлоридів в сульфатів в рамках еталону.

Проводиться також випробування на вільну саліцилову кислоту вміст якої в препараті дозволяється ДФХ в межах еталону.

Кількісний вміст ацетилсаліцилової кислоти в препараті може визначатись різними способами:

 

1. Нейтралізацією по вільній карбоксильній групі (фармакопейний метод):

 

 

 

Титрування проводиться в спиртовому середовищі (для уникнення гідролізу) при індикаторі фенолфталеїн. Грам-еквівалент в цьому випадку рівний молекулярній масі препарату.

2. Омиленням з наступним титруванням надлишка лугу кислотою по метил-оранжевому.

Грам-еквівалент в даному випадку дорівнює М.м /2

3. Бромування продукту омилення ацетилсаліцилової кислоти – саліцилату натрію з наступним перерахунком на препарат (метод Кольтгофа).

В шлунку ацетилсаліцилова кислота не змінюється, а в кишечнику під впливом лужного середовища розпадається з утворенням саліцилової і оцтової кислот; частково препарат всмоктується незмінним.Застосовується як протиревматичний, протизапальний, жаро- знижуючий та болезаспокійливий засіб при невралгії, головних болях, грипі разом з іншими препаратами. З деякими речовинами основного характеру (гексаметилентетрамін, двовуглекислі луги) ацетилсаліцилова кислота дає легко відсиріваючі суміші, що необхідно враховувати при виписуванні рецепта з подібними речовинами.

Зберігати в сухому місці, та добре закупорених банках.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)