АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 3. Суб’єкти кримінального процесу

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 3. VII. Кримінально-процесуальне законодавство
 4. Актори політичного процесу
 5. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.
 6. Безпосереднє виявлення слідчим іншого кримінального правопорушення під час досудового розслідування
 7. Бюджет, та учасники бюджетного процесу України.
 8. Виборчий процес: сутність, засади, етапи суб’єкти.
 9. Виникнення та сутність синергетичного методу дослідження політичного процесу.
 10. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 11. Виявляти хиби в організації та методиці проведення навчального процесу.
 12. Відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження.

Питання для усного опитування та дискусії

1. Функції прокурора в кримінальному процесі. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування.

2. Повноваження прокурора в судових стадіях процесу (підтримання державного обвинувачення).

3. Правовий статус слідчого.

4. Правовий статус керівника слідчого підрозділу.

5. Правовий статус оперативного підрозділу.

6. Правовий статус потерпілого.

7. Правовий статус цивільного позивача і цивільного відповідача.

Задачі до практичного заняття

№. 1. Прокурор Кучко, виходячи у відпустку, доручив слідчому Зуйко, який проводив розслідування у кримінальному провадженні, скласти і затвердити по ній обвинувальний акт, передати його до суду і виступити по справі в судовому засіданні в якості державного обвинувача.

Оцініть рішення прокурора. Які дії по даному дорученню повинен вчинити слідчий?

 

№. 2. Слідчий Васько, який проводив досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, визнав потерпілим батька 10-річного хлопчика, який загинув у ДТП, і роз’яснив йому його права, передбачені законом. Прокурор, перевіряючи матеріали досудового розслідування, зробив висновок, що слідчий допустив помилку: потерпілим слід було визнати 10-річного хлопчика, а батька – його законним представником.

Чиї (слідчого чи прокурора) дії і міркування є правильними? Чи може батько хлопчика одночасно бути потерпілим і його законним представником?

 

№. 3. Шевчук, якого побили двоє молодиків, подав слідчому заяву про визнання його потерпілим і цивільним позивачем, оскільки йому була заподіяна фізична і моральна шкода. Слідчий виніс постанову про визнання Шевчука потерпілим і цивільним позивачем.

Чи правильне рішення прийняв слідчий? Чи дотримано порядку набуття статусу потерпілого і цивільного позивача?

 

№. 4. Костенко тимчасово передав у користування Федику костюм, оскільки тому не було у чому піти на важливу зустріч. Пізніше з квартири Федика даний костюм був викрадений. Федик звернувся до слідчого із заявою про визнання його потерпілим і цивільним позивачем у цій справі.

Яке рішення повинен прийняти слідчий по даній заяві? Хто може виступати потерпілим і цивільним позивачем у цій справі?

№. 5. Під час розгляду в суді справи по обвинуваченню Прокопчука в хуліганських діях, підсудний заявив клопотання про визнання його цивільним позивачем. Він пояснив, що потерпілий Татарко, обороняючись, потім затримуючи його разом з працівниками міліції, розірвав йому дорогу шкіряну куртку, чим заподіяв майнову шкоду.Яким чином слід вирішити клопотання Прокопчука?

 

№. 6. Водій автопідприємства «Перевізник», здійснюючи на машині підприємства перевезення меблів гр. Ситника, спричинив ДТП, внаслідок якого загинув водій іншого автомобіля Симко, який потрапив у цю аварію, а також були пошкоджені усі меблі, що перевозилися.

Кого у даній ситуації потрібно визнавати потерпілим, цивільним позивачем і цивільним відповідачем?

№. 7. Потерпілий Горобець у справі про квартирну крадіжку подав позов у кримінальному провадженні. До суми позовних вимог він включив кошти, які йому доведеться витратити на ремонт пошкодженої скрипки, яка була украдена і повернена потерпілому через півроку, а також кошти, які він міг би за цей час заробити, граючи на скрипці в ресторані.

Як повинен бути вирішений позов Горобця?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)