АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 18. Виконання судових рішень

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 9. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 10. Аналіз колірних рішень упаковки
 11. Банку, якщо він занадто ухиляється від виконання рекомендацій.
 12. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Питання для усного опитування та дискусії

1. Поняття і завдання стадії виконання судового рішення.

2. Набрання судовим рішенням законної сили і звернення його до виконання.

3. Питання, які вирішуються судом в стадії виконання судового рішення.

4. Порядок вирішення судом питань в стадії виконання судового рішення.

 

Задачі до практичного заняття

 

№ 1.27 жовтня 2013 р. місцевий суд постановив вирок, яким засудив Овсієнка за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 КК і призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. Захисник Овсієнка подав апеляційну скаргу в якій просив суд пом’якшити покарання. 1 грудня 2013 р. суд апеляційної інстанції виніс ухвалу, якою залишив апеляцію без задоволення, а вирок без змін.

В який термін і в якому порядку вирок буде звернено до виконання?

 

№ 2. Адаменко був засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 136 КК України, з призначенням покарання у вигляді штрафу у розмірі 8500 грн. Засуджений подав до суду клопотання про відстрочку виконання вироку на 1 рік, посилаючись на те, що він захворів на тяжку хворобу – відкриту форму туберкульозу.

Яке рішення повинен ухвалити суд щодо клопотання Адаменка?

 

№ 3. Бевза був засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК, з призначенням покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки. Протягом першого року відбування покарання засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення, а тому просив адміністрацію колонії ініціювати питання про його умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

До якого суду адміністрація колонії повинна подати клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання?

 

№ 4. Симоненко засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК. Під час відбування покарання у виді позбавлення волі адміністрації колонії стало достовірно відомо, що Симоненко є наркозалежним і постійно намагається придбати наркотичні засоби. Адміністрація колонії звернулася з клопотанням про призначення Симоненку примусового лікування від наркоманії. В ході судового розгляду згаданого клопотання Симоненко заперечував проти його задоволення, мотивуючи це тим, що примусове лікування повинне призначатися виключно вироком суду.Чи може бути задоволене таке клопотання і за яких умов?

 

№ 5. 20 січня 2013 року Петренко звернувся з клопотанням до суду про дострокове зняття судимості. Суд за результатами розгляду даного клопотання виніс ухвалу про відмову в задоволенні клопотання Петренка. 23 липня 2013 Петренко повторно звернувся з клопотанням до суду про дострокове зняття судимості.

Яке рішення повинен прийняти суд?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)