АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичні завдання. Задача № 1. До Антимонопольноіо комітету України звернулися засновники науково-промислової корпорації "Консум" з проханням надати згоду на її

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

Задача № 1. До Антимонопольноіо комітету України звернулися засновники науково-промислової корпорації "Консум" з проханням надати згоду на її утворення. Метою створення корпорації є поєднання наукового та виробничого потенціалу засновників для розробки і виробництва сучасних конкурентоспроможних свинцево-кислотних акумуляторних батарей за ресурсозберігаючою технологією. При цьому ринок свинцево-кислотних акумуляторів не є монополізованим. Окрім засновників корпорації, на цьому ринку -існують інші вітчизняні та зарубіжні виробники.

При розгляді заяви було встановлено, що корпорація на момент створення не стане монополістом у виробництві акумуляторних батареій. Створення корпорації сприятиме розширенню виробництва хімічних джерел струму, появі конкурентоспроможної продукції, нових робочих місць та не завдасть шкоди навколишньому середовищу, оскільки виробничі цикли не є замкнутими.

Питання:

1. Які нормативні акти регулюють порядок розгляду питань про надання згоди на створення об'єднань?

2. Визначте етапи розгляду справи про надання згоди (відмови ) на створення об'єднань.

3. Чи є підстави для позитивного вирішення питання про створення науково-промислової корпорації "Консул"? Яке рішення має прийняти Антимопопольний комітет України?

Задача № 2. Водопостачальна організація м. Чернівців, зважаючи на існуючий дефіцит питної води, здійснювала поставку воли за графіком. Згідно із визначеними Чернівецькою облрадою нормам відпуску води розрахунок за надані послуги мав проводитися згідно із скоригованими тарифами, що їх було затверджено обладміністраціею. Всупереч цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно, а плата за воду стягувалася з усіх споживачів однакова — за цілодобове споживання.

Питання:

1. Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація?

2. Яку відповідальність передбачено за такі порушення?

3. До якого органу слід звертатися з метою припинення подібних правопорушень?

Задача № 3. Між місцевим відділом реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) та приватним підприємством "Регіон" було укладено договір, за яким РАЦС здавав в оренду ПП частину свого приміщення, а підприємство надавало послуга фото- відеозйомки урочистих церемоній реєстрації шлюбу. За фактичною згодою відділу РАЦСу підприємство перешкоджало здійсненню зйомок клієнтами та запрошеними фотографами. Клієнти, які бажали здійснювати зйомку самостійно, повинні були сплатити підприємству 40—50 грн. за дозвіл. Також підприємство встановило обов'язковий мінімум фотографій, що замовлялися (п'ять).

Питання:

1.Чи можна вважати договір між місцевим відділом реєстрації актів цивільного стану та приватним підприємством "Регіон" антиконкурентними узгодженими діями? Якщо можна, то в чому це виявляється?

2. Які наслідки можуть настати для сторін у разі визнання їх дій такими, що призводять до усунення з ринку інших суб'єктів господарювання?

3. Яке рішення має прийняти Аптимонопольпий комітет України у разі звернення до нього?

Задача № 4. Чернівецька філія дочірньої компанії "Торговий дім "Газ України" в договорах на постачання природного газу підприємствам комунального господарства та бюджетним організаціям обумовила відповідальність за невиконання умов договору тільки однієї сторони — споживача, в той час як сама не несла віповідальності за непопоставку газу чи його неякісну поставку.

Питання:

1. Чи порушила філія ДК "Торговий дім «Газ України" конкурентне законодавство?

2. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за учинення відповідних дій? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 5. З 1 червня до 18 липня 1999 р. відкрите акціонерне Товариство "Дніпронафтопродукт" та товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Авіас" в один і той же день тижня та в (дні й ті ж години підвищували ціни на нафтопродукти до однакового рівня, що було підтверджено документами (листами, наказами), згідно з якими філії (АЗС) за встановленими роздрібними цінами здійснювали реалізацію моторних бензинів та дизельного пального в зазначений період. Перевіркою Дніпропетровського відділення Анпімонопольного комітету України було встановлено, сукупна частка ВАТ "Дніпронафтопродукт" та ТОВ "Фірма Авіас" па відповідному ринку становить 45%. Дніпропетровське відділення Антимонопольного комітету України кваліфікувало дії АТ та ТОВ як антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до встановлення монопольних цін. ВАТ "Дніпронафтопродукт" та ТОВ Фірма "Авіас" оскаржили рішення Дніпропетровського відділення Атимонопольного комітету України до господарського суду.

Питання:

1. Чи є ознаки правопорушення в діях ВАТ "Дніпронафтопродукт" та ТОВ "Фірма "Авіас"?

2. Яке рішення має прийняти господарський суд? Підготуйте промову представників Антимонопольпого комітету України.

Задача № 6. Закрите акціонерне товариство 'Торговсльно-енергетична компанія "Ітера Україна" звернулася до Аптимонолольного комітету України з заявою про надання згоди на придбання пакета акцій ВАТ "ЗАлК". Проте товариство не надало передбачені атимонопольним законодавством відомості про контроль, значний вплив на інших суб'єктів господарювання та відомості про основні види діяльності цих суб'єктів господарювання, що не давало змоги визначити наслідки такого придбання та його вилив на товарні ринки. У зв'язку з цим Антимонопольний комітет відмовив ЗАТ у прийнятії заяви до розгляду. Питання:

1. Що таке '"відносини контролю"? Які відомості дозволяють встановити наявність таких відносин?

2. Для чого необхідно подавати відомості про наявність відносин контролю?

3. Чи обгрунтована відмова Антимонопольпого комітету в прийнятті справи до розгляду?

Задача № 7. До територіального відділення Аіпимонопольного комітету звернулось страхове акціонерне товариство "Міст" зі скаргою на дії філії Української акціонерної компанії "Альфа-Капітал". У скарзі йшлося про те, що філія через мережу житлово-експлуатаційних контор поширила серед орендарів нежитлових приміщень комунальної власкості інформацію про обов'язком страхування орендованого майна винятково цією філією. Перевіркою було встановлено, то наведена в скарзі інформація відповідала дійсності.

Питання:

1. Що таке недобросовісна конкуренція?

2. Чи суперечать дії філії вимогам чинного законодавства?

3. Чи можуть бути застосовані санкції до філії?

Задача № 8. До територіального відділення Антимопопольного комітету звернулось обласне управління захисту прав споживачів, у зверненій повідомлялось, що в засобах масової інформації спільним підприємством "Флора" рекламуються косметичні вироби болгарського виробництва без зазначення відомостей щодо ліцензії та сертифіката відповідності.

Перевіркою було встановлено, шо реклама дійсно містила неправдиві, неточні відомості щодо продукції, її ліцензування та сертифікації. У зв'язку з цим на підприємство було накладено штраф у сумі 5 тис. 950 гри. Підприємство оскаржило постанову голови територіального відділення Антимонопольного комітету про накладення штрафу в господарському суді.

Питання:

1. Як кваліфікувати дії спільного підприємства "Флора"?

2. Який порядок оскарження рішень посадових осіб Антимонопольного комітету України?

3. Яке рішення мас прийняти господарський суд?

Задача № 9. Завод будівельних матеріалів звернувся до територіального відділення Антимонопольного комітету із заявою про те, що акціонерне товариство "Будматеріали" через магазин, що йому належить, дискредитує продукцію заводу. До заяви були додані фотографії вітрини магазину, де зображені браковані цеглини з оголошенням такого змісту: "Шановні покупці! Таку браковану цеглу ви можете придбати на заводі будівельних матеріалів. Ціна така ж, як і на нашу, якісну. Поміркуйте!".

У процесі перевірки встановлено, що протягом останніх трьох років жодної претензії щодо якості цегли, шо вироблялась заводом, не надходило. Посадові особи акціонерного товариства "Будматеріали" не надали доказів того, що розміщена у вітрині магазину цегла виготовлена на заводі.

Питання:

1. Що таке ділова репутація?

2. Чи було в діях акціонерного товариства порушення чинного законодавства?

3. Яким чином може завод захистити свою ділову репутацію? Вирішіть ситуацію.

Задача № 10. У квітні 1998 р. відкрите акціонерне товариство "Оболонь" розпочало випуск безалкогольного напою «CAMPARI’s» Патентний повірений фірми "CAMPARI " в Україні звернувся до монопольного комітету України із заявою про усунення порушення прав фірми "CAMPARI " на використання назви та маркування, вказавши на те, що назва "CAMPARI " є загальновідомою, права фірми зареєстровані в Державному патентному відомстві України 1995 р.

ВАТ "Оболонь" факт правопорушення не визнало посилаючись і те, що назва «CAMPARI’s» не є відомою в Україні, крім того, напій «CAMPARI’s» є слабоалкогольним, а «CAMPARI’s» — безалкогольним, тому змішування не може бути. У процесі розгляду справи було встановлено, що ступінь змішуваності назви та етикетки напою «CAMPARI’s» з назвою та маркуванням напою " CAMPARI " 70:30.

Питання:

1. Що таке недобросовісна конкуренція?

2. Чи є ознаки правопорушення в діях ВАТ "Оболонь"?

3. Яке рішення повинен прийняти Антимонопольний комітет України?

Задача № 11. До Київського обласного відділення Антимонольного комітету звернулись підприємці, які мають пріоритет на використання знаків для товарів і послуг "RUSSIAN VODKA" та «RUSSKAYA", з приводу неправомірного використання цих знаків Сквирським та Васильківським заводами продтоварів на етикетці горілчаних виробів. Під час розгляду справи встановлено, що заначені заводи почали виготовляти горілчані вироби з використанім на етикетках цих позначень з 1998 р.

Представники Сквирського та Васильківського заводів обрунтовували використання цих знаків для товарів і послуг застосуванням норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яким передбачено, що не визнається порушенням прав власника свідоцтва використання цих знаків іншими суб'єктами господарювання, які добросовісно використовували відповідне позначення до 1 січня 1992 р.

Питання:

1. Що таке недобросовісна конкуренція?

2. До яких відносин застосовуються положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"?

3. Чи обгрунтовані заперечення представників Сквирського та Васильківського заводів? Яке рішення має прийняти відділення Антимонопольного комітету?

Задача № 12. До Антимонопольного комітету звернувся Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики стосовно заяви закритого акціонерного товариства "Миргородський завод мінеральних вод" щодо неправомірних дій підприємства "Веста-Ч" та спеціалізованого малого підприємства "Екер" при виробництві та реалізації мінеральної води "Збручанська".

Підприємство "Веста-Ч" та спеціалізоване мале підприємство «Екер" протягом кількох місяців використовували при виробництві та реалізації мінеральної води "Збручанська" етикетку, яка за гамою кольорів, дизайном та розташуванням елементів є подібною до етикетки лікувально-столової води "Миргородська" виробництва ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод". Використання зазначеної спірної етикетки могло призвести до змішування діяльності і продукції підприємства "Веста-Ч" та СМП "Екер" з діяльністю і продукцією ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод".

Питання:

1. Яким чином визначається можливість змішування продукції одного виробника з аналогічною продукцією іншого?

2. Якому державному органу надано повноваження щодо припинення порушень, що мають ознаки "введення в оману"?

3. Яке рішення має прийняти Антимонопольний комітет?

Задача № 13. До територіального відділення Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим надійшла заява від приватного підприємства "КІОТ" про його дискредитацію закритим акціонерним товариством "Кримтаксосервіс".

ПП "КІОТ" та ЗАТ "Кримтаксосервіс" згідно із дилерськими угодами є офіційними дилерами фірми "Мазда Моторе Україна" — генерального дистриб'ютора японської автомобілебудівної компанії "Мазда Моторе Корпорейшн" — та уповноважені представляти інтереси фірми "Мазда Моторе Україна" на території Автономної Республіки Крим.

На замовлення ЗАТ "Кримтаксосервіс" в Криму було поширено рекламу з твердженнями, що всі інші фірми, крім ЗАТ "Кримтаксосервіс", які здійснюють реалізацію автомобілів "Мазда" у Кримському регіоні, не уповноважені представляти інтереси компанії "Мазда Моторе Корпорейшн", а також заклик: "Решать Вам: купить автомобиль на несколько процентов дешевле у "серого" импортера, полностью неподготовленный к нашим дорожно-климатическим условиям, либо купить его у нас, никогда не знать проблем и чувствовать себя уверенно".

Однак на момент замовлення та поширення зазначеної реклами ПП "КІОТ" було також офіційним дилером фірми "Мазда Моторе Україна" у Кримському регіоні, і ЗАТ "Кримтаксосервіс" було про це відомо.

ПП "КІОТ" пов'язувало з поширенням цієї реклами зниження рівня продажу ним автомобілів "Мазда".

Питання:

1. Що таке недобросовісна реклама? Чи є ознаки дискримінації та недобросовісної реклами в діях ЗАТ "Кримтаксосервіс"?

2. Який державний орган здійснює контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами та недобросовісної конкуренції?

3. Яке рішення має бути прийнято у цій справі?

Задача № 14. До Херсонського відділення Антимонопольного комітету звернулося міське комунальне підприємство "Цюрупинськтеплокомуненерго" із заявою про надання згоди на приєднання державних комунальних теплозабезпечуючих к^приємств "Факел" та "Теплотехнік" до міського комунального підприємства "Цюрупинськтеплокомуненерго". Вищезазначені теплопостачальні підприємства є суб'єктами природної монополії на ринку централізованого теплопостачання в межах відповідних районів м. Цюрупинська. Економічна концентрація, на думку комунального підприємства "Цюрупинськтеплокомуненерго» призведе до об'єднання коштів та інших ресурсів цих підприємств, що сприятиме вирішенню проблем щодо підтримання у працездатному стані котелень міста та більш раціональному використанню зазначених коштів та ресурсів у процесі діяльності дприємства.

Питання:

1. Які особливості правового режиму діяльності суб'єктів природних монополій?

2. Які органи регулюють діяльність суб'єктів природних монополій?

3. Яке рішення має прийняти Херсонське відділення Ангимонольного комітету?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)