АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Буровий інструмент для колонкового буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 5. Буровий снаряд.
 6. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 7. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 8. Вібраційне буріння.
 9. Гідравлічне буріння.
 10. Гроші як інструмент ринкової економіки
 11. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики

Буровий снаряд (рис. 2) для колонковго буріння складається із бурильних труб (штанг), які з`єданані між собою ніпелями або муфтами; колонкової труби; коронки; кернорвача і перехідника, який з'єднує колонкову трубу і з шламовою трубою.

Як було вказано раніше, залежно від виду бурового наконечника колонкове буріння поділяють на твердосплавне, алмазне, і дробове.

Рис.3 Буровий наконечник для колонкового буріння:

а - твердосплавні бурові коронки; б - алмазні коронки; в - дробова коронка.

Коронки з різцями із твердих сплавів застосовують для буріння порід середньої і нижче середньої твердості.

Тип різця підбирають в залежності від твердості порід.

В м'яких породах - різці ромбовидної форми, в більш твердих - прямокутні і восьмигранні, в дуже твердих породах - у вигляді пластинок і голок.

Із тіла коронки різці повинні виступати в обидві сторони на 1,5...3 мм.

Зубчаті сталеві коронки, зуби яких почергово розводяться в різні сторони (ззовні і всередину), застосовуються для буріння м'яких порід.

Дробові коронки застосовують при бурінні твердих порід.

Їх виготовляють із товстостінних сталевих труб.

В спеціальний виріз (кишеню) глибиною 100... 120 мм засипається чавунна або сталева дріб у вигляді кульок.

Обертаючись буровий снаряд роздавлює чавунний дріб, який попадає під торець коронки, які впивається в її тіло і утворює різці, які руйнують породу.

Сталевий дріб руйнує породу забою при перекачуванні її по забою буровим снарядом.

В цьому випадку коронка повинна бути виготовлена із твердої сталі.

Звичайні розміри дробу 1... 5 мм.

ВИСНОВОК: Сталевий дріб міцніше чавунного, не розчавлюється, а перекочується коронкою по забою.

Витрати її при бурінні менші ніж чавунної.

Продуктивність буріння сталевими дробинками вище ніж чавунними на 30 -50%.

Алмазні коронки є найбільш досконалими і представляють собою частину труби, в торець якої вставлені великі або дрібні зерна алмазів (рис. 5.З.). Вони із великою швидкістю руйнують тверді породи. Алмази виступають із корпуса коронок на 0,15...0,3 мм.

Колонкові труби виготовляють із товстостінних сталевих труб довжиною 1,5...6 м.

При необхідності довжину їх збільшують, з'єднуючи окремі ланки ніпелями. Вони бувають одинарні і подвійні.Шламові труби застосовують при бурінні дробом і армованими коронками твердих порід, які дають багато важкого шламу.

Вони забезпечують велику швидкість виносу шламу, запобігаючи таким чином заклинюванню бурового снаряду дробом і шламом.

Виготовляють такі труби із товстостінних сталевих труб.

Шламову трубу з'єднують з перехідником на лівій різьбі. Це запобігає її розгвинчуванню під час буріння.

Довжина шламової труби залежить від довжини колонкової - чим довша колонкова труба тим довша і шламова.

Кернозривач закріпляється на різьбі між коронкою і колонковою трубою.

Він являє собою циліндр з конічною внутрішньою поверхнею, куди поміщається конічна пружина з повздовжнім перерізом.

При бурінні кільце виштовхується у розширену частину конічного пазу.

При підйомі бурового снаряду кільце пересувається в його звужену частину, стискується і заклинює керн. Піднімають керн обережно без ривків.

Бурильні труби (штанги) при колонковому буріння працюють у важких умовах. Вони одночасно скручуються, вигинаються, стискуються.

Їх виготоляють із сталевих труб довжиною 3,4,5 і 6м з товщиною стінок 4- 6 мм та діаметром 42, 50,63,5 і 73 мм.

Обсадні труби застосовують тонкостінні сталеві діаметром 44... 146 мм і довжиною 2,5 ... 4,5 м.

До нижнього кінця обсадної колони кріплять башмак.

Напрямна труба має відвід, по якому промивна рідина попадає у лоток, не розмиває гирло свердловини. По закінченні буріння свердловини, обсадні труби повністю вилучають.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)