АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 2. АВАРІЙНИЙ НЕЙТРОННИЙ ДОЗИМЕТР СИГНАЛІЗАТОР АНДС
 3. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 4. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 5. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 6. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 7. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 8. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 9. Вибір методів навчання
 10. Вібраційне буріння.
 11. Гідравлічне буріння.

Аварійний (ловильний) інструмент для вилучення бурильних, колонкових і обсадних труб із свердловин при їх обриві представляють: ловильні метчики та колокола.

Метчики можуть бути універсальними і спеціальними (рис.2).

Рис.2 Аварійний інструмент обертального буріння (метчики і дзвони):

а- універсальний; б- спеціальний; в - колокол з лійкою; г- метчик з центруючим пристроєм; 1-головка; 2- прокладка; 3- упорне кільце; 4-муфта; 5- направляючий центруючий пристрій; 6- метчик; 7- лійка

 

Універсальні метчики служать для захвату обірваних бурильних труб, а спеціальнідля захвату бурильних труб за муфтову або замкову різьбу.

При обриві бурильних труб припиняють буріння і піднімають на поверхню верхню частину бурильної колони, яка не обірвалась.

 

ПРИМІТКА: По довжині піднятих бурильних труб встановлють місце знаходження верхнього кінця залишеного в свердловині снаряду, а по нижньому кінцю піднятої частини - характер обриву, і підбирають ловильний інструмент.

Потім опускають на бурильних трубах ловильний інструмент не доходячи 1..1,5 м до місця обриву, включають буровий насос і промивають ловильний інструмент від бруду, який проприлипав до нього в процесі спуску.

Закінчивши промивку, повільно опускають ловильний інструмент (метчики або колокол) і обережно на 3-4 витка різьби, з'єднують його з верхнім кінцем снаряду, який знаходиться в свердловині.

Потім, закачуючи в свердловину промивну рідину для вилучення шламу, який осів, починають припіднімати ловильний інструмент і вилучають снаряд із свердловини.

Для захвату обірваних бурильних труб, коли для ліквідації аварії необхідне розхожування бурового снаряду (див. термінологічний словник до теми № 13) з прикладанням великих обертаючих моментів.

Для цього застосовують ловильні колокола (Рис.2,в,г).

Колокол ловильний (Рис. 2,в,г) застосовується для відлову бурильних труб.

Він, у певному розумінні, більш надійний, ніж метчик, бо не завжди може бути застосований, тому що нерідко розриває верхню частину труби при вгвинчуванні в неї.

Колокола мають внутрішню ловильну різьбу та конусність 1:16 (рис. 2.,в). їх спускають в свердловину на колоні бурильних труб та нагвинчують на кінець обірваної бурильної труби.У свердловинах великого діаметра застосовують колокола з напрямними лійками.

При невеликих глибинах свердловин, коли обірваний інструмент не прихвачений, застосовують овершот (рис.3.).

Рис.3 Аварійний інструмент обертального буріння: а - овершот; б - забійні фрезери; в - магнітний уловлювач (1-перехідник; 2 - корпус; 3,5 — полюси; 4 - магніти; 6- втулка бронзова; 7 - зубчата коронка

Овершот має трубчатий корпус та чотири пружини.

Верхній кінець його з'єднується з бурильними трубами, а на нижній - має направляючу коронку.

При ловильних операціях овершот опускають до тих пір, поки пружини не пройдуть нижче замка, при подальшому піднятті пружини захвачує трубу під муфту або замок.

ПРИМІТКА: При виборі ловильного інструмента потрібно знати, що при роботі овершотом не можна відновити циркуляцію промивної рідини через долото, а при роботі метчиком і колоколом не можна звільнитися від захопленого снаряда.

Тому найкраще застосовувати шліпс із промиванням, за допомогою якого можна відновити циркуляцію промивної рідини й звільнити його від снаряда, що залишився в свердловині.

Для розбурювання і вилучення металевих предметів, які знаходяться на забої свердловини, викоростовують забійні фрезери (Рис.3,в) і магнітні уловлювачі (Рис.3,г) типу ЛМ.

 

Забійні фрезери розфрезовують металеві предмети. Вони являють собою металеву паковку з отвором всередині для подачі промивочної рідини, в верхній частині мають внутрішню замкову різьбу, а знизу - радіально розташовані зуби.

Рис.4 . Аварійний інструмент для колонкових і обсадних труб: а — труболовка керована; б — труболовка автоматична; в — труболовка підбашмачна; г - вибивний снаряд; д - оправка для обсадних труб; є – грушоподібний фрезер; ж- торцьовый фрезер; з - дзвіноподібний фрезер; 1 - корпус; 2- кулачки ; 3-клин; 4 - плашки; 5- гвинт; 6- муфта; 7 - пружина; 8 - обмежувач; 9- рухомі плашки.

При ліквідації аварій з обсадними трубами використовують трубоуловлювачі, труборізи і гідравлічні домкрати.

‡агрузка...

Рис.5 Гідравлічна трубоуловлювач:

1 — перехідник; 2— гумове ущільнення; 3— поршень; 4—п`ята поршня; 5 — циліндричний корпус; 6— пружина; 7— палець; 8— тяга; 9заклепки; 10плашки; 11 — конус; 12— наконечник.

За допомогою гідравлічних домкратів вилучають із свердловини прихвачені бурильні і обсадні колони труб.

Найбільш часто з цією метою використовують гідравлічні домкрати типу: ГДЗ - 300.

ПРИМІТКИ: Основні причини виникнення аварій обертальних методів буріння свердловин, способи їх попередження та ліквідації наведені в [1, таблиці13.1].

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)