АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія облаштування свердловин фільтрами

Читайте также:
 1. Б. Сенсор-технологія
 2. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 3. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 4. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 5. Види буріння похилих свердловин
 6. Геофізичні дослідження в свердловинах.
 7. Закріплення свердловин трубами.
 8. Ис.10 Розрахункова схема без фільтрової свердловини
 9. Інтуїтивна та раціональна технологія прийняття управлінських рішень. Етапи процесу, прийняття рішень
 10. Класифікація методів буріння свердловин
 11. Класифікація свердловин за призначенням
 12. Класифікація свердловин.

Технологія встановлення фільтрової колони залежить від таких факторів:

1) Глибини свердловини;

2) Прийнятого способу буріння та обраної установки;

3) Прийнятої конструкції фільтрової колони вцілому («впотай» , «на всю висоту експлуатаційної колони»);

4) Прийнятої конструкції каркасу та додаткової фільтруючої поверхні .

 

Фільтрову колону можна встановлювати такими способами:

на суцільній колоні обсадних труб з виведенням колони до устя свердловини;

на колоні обсадних труб з наступним відгвинчуванням частини колони;

на бурильних трубах з використанням Г-подібного ключа

Установка фільтра будь-якого типу в свердловині з нестійкими стінками, яка пробурена ударно-канатним способом, виконується під захистом колони обсадних труб, башмак якої задавлюють у водоупор, що підстилає водоносний шар.

Після установки фільтра обсадні труби піднімають настільки, щоб робоча частина фільтра виявилася оголеною, або повністю витягають зі свердловини.

При обертальному бурінні із промиванням розчином перед розкриттям водоносного шару свердловину перекривають обсадною колоною,яку, зазвичай використовують в якості експлуатаційної.

Водоносний шар у цьому випадку трубами не перекривається, тому що стінки його втримуються глинистою кіркою й гідростатичним тиском стовпа рідини.

Фільтр може бути спущений у свердловину на колоні труб, що залишається в свердловині в якості експлуатаційної, на колоні обсадних труб з лівим перевідником і на бурильній колоні зі спусковим Т- подібним ключем (див. рис. 1, а).

Рис. 1. а - спусковий ключ; б - фільтр сітчастий; 1 - муфта для спуска фільтра на ключі; 2 - рухливий фланець; 3 - гумовий тампон; 4 - нерухомий фланець; 5 - фільтрова сітка; 6 - перфорований каркас; 7 - дротова обмотка;

 

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ: Останні два способи застосовують при установці фільтра «впотай», який дозволяє від`єднати від нього колону, що використалася в якості спускної.

Щоб запобігти проникненню в свердловину часток породи й засмічення фільтра, кільцевий зазор між над-фільтровою частиною фільтра, установлюваного впотай, і експлуатаційною колоною ущільнюють спеціальними сальниками з дерева, пеньки, гуми (див. термінологічний словник до теми № 11)..Найпоширені пеньковий і гумовий розтискний сальники (див. рис.2).

Рис.2 Сальники:

а – гумовий розжимний; б – пеньковий розжимний; 1 – виріз під ключ; 2 – обсадна труба; 3 – муфта; 4 – над фільтрова труба; 5 – рухомий фланець; 6 – гумовий циліндр; 7 – приварений фланець; 8 – пенькова сальникова набивка; 9 – ущільнююча гранд-букса.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)