АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підготовчі роботи на виробничому майданчику

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Облаштування бурового майданчика. Пересувні станки ударно-канатного буріння для свого розміщення потребують майданчик розміром не менше 10 х 10м,який знаходиться від будівель на відстані в півтори рази більший за висоту щогли (приблизно 20м).

Майданчик, на якому намічається буріння свердловини, повинен бути горизонтальним і достатнім по розмірах для розміщення на ньому бурової установки, а також стілажу для обсадних труб. (Рис.1).

Робочий майданчик біля наміченої до буріння свердловини повинен бути очищений й ретельно вирівнюється.

Зважаючи на великі навантаження, що виникають при спуску або витяганні обсадних труб, необхідно забезпечити надійну опору під щоглою і під верстатом.

Для цього на майданчику, що вирівнюється, укладають спочатку чотири бруса розміром 0.25 х 0.25 х 0.25мз відстанню між ними 0.6 м,які навпіл заглиблюють в зем­лю. Зверху кладуть чотири бруса 0,25 х 0,25 х З м та з'єднують з ниж­німи скобами, при цьому перший брус повинен в подальшому стати опорою під домкрати щогли. На ці бруси вкладають дошки 5 х 20 см.поперечні дошки (мал. 2), а на них чотири подовжні бруси, на яких накочують верстат.

Щоб верстат під час роботи не переміщався, під колеса підкладають поперечні упорні бруси.

Для розвантаження скатів під них підводять два дольові бруси.

При установці верстата необхідно ретельно вивірити горизонтальність рами.

На місці закладання свердловини викопують шурф глибиною 1,3 м та розміром в плані 2 х 2 м. Стінки закріплюють дошками. Для встановлення якорів тросових розтяжок риють чотири ями (рис.2).

При наявності електроенергії на відстані 2...3 м від задньої частини станка, встановлюють стовп лінії електропередач, на якому встановлюють рубильник.

При відсутності електроенергії встановлюють пересувну електростанцію (рис.1).

Розгортання (монтаж) бурового верстата.Після установки верстата приступають до підйому щогли. Перед підйомом щогли необхідно укріпити на ній верхній робочий майданчик, а до верхньої частини верхньої і нижньої ланок приєднати по чотири канатні розтяжки і вирити чотири ями під якорі.

При підйомі щогли необхідно притримувати її за канатні розтяжки, особливо під час переходу щогли через вертикальне положення.Перед висуненням верхньої ланки в нижній частині щогли вивертають упорні гвинти для передачі навантаження від щогли на опорний брус.

Потім нижню ланку щогли закріплюють розтяжками до якорів.

Після закріплення нижньої ланки щогли приступають до висунення її верхньої ланки. Ланки щогли в місці їх зчленування закріплюють 8 болтами.

Одночасно з установкою щогли проводять електропроводку до двигуна верстата.

Перед пуском верстата в експлуатацію необхідно перевірити справність всіх його механізмів, заправити мастилом змащувальні масельнички і поверхні деталей, що труться, прибрати з верстата всі сторонні предмети, після чого включити двигун на 3—5хв. для «холостого ходу» верстата, під час якого перевіряють роботу всіх механізмів.

 

 

Рис.1 Схема робочого майданчика для бурового станка УГБ-ЗУК

1- буровий верстат; 2- щогла; 3- розтяжки; 4- якір для розтяжок; 5-поміст; б- шурф; 7- місце для бурового інструменту; 8- місце для обсадта. труб; 9- пересувна електростанція; 10- будка для робочих

Рис.2 Організація помосту під станок ударно-канатного буріння.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)