АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Процес руйннування породи та очищення забою

Читайте также:
 1. I Раздел 1. Международные яиившжоши. «пююеям как процесс...
 2. II звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителей.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. II. Принципы процесса
 5. III. Психические свойства личности – типичные для данного человека особенности его психики, особенности реализации его психических процессов.
 6. IV.3. Легисакционный процесс
 7. IV.4. Формулярный процесс и преторская юстиция
 8. IV.5. Когниционный процесс
 9. VI. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса
 10. VII. По степени завершенности процесса воздействия на объекты защиты
 11. XI. Гетерогенные процессы.
 12. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів

Забурювання свердловини.(Див.термінологічний словник до теми №5)Забурювання свердловини проводиться в такій послідовності:

Через отвір в помості на дно шурфа опускають направляючу трубу з башмаком довжиною приблизно 3 м.

Перевіряють вертикальність труби і легкими ударами забивного снаряду заглиблюють її в грунт так, щоб верхній кінець її знаходився приблизно на 0,5 м над помостом.

В направляючу трубу опускають буровий снаряд.

Буровий снаряд на канаті опускають в свердловину за допомогою інструментального барабана.

Потім включають ударний механізм.

Буріння починають шляхом включення фрікціішої муфтиінструментального барабана і підйомом бурового снаряда над свердловиною.

Потім, одночасно з виключенням муфти і пригальмуванням барабана, снаряд опускають на забій.

В залежності від міцності порід які буряться, регулюють положення снаряда на забої.

Ослаблюють гальма інструментального барабана і, включивши фрікційну муфту ударного механізму, приступають до руйнування породи на забої.

По мірі заглибленна долота, канат з барабана змотується поступово.

Очищення забою від шламу. При заглибленні долота на 0,5... 1,0 мв м'які і на 0,3... 0,5 м в тверді породи, буровий снаряд піднімають на поверхню і з свердловину опускають желонку для очистки забою від, зруйнованої породи (шламу).

На забої слід доливати воду, у якій знаходяться у зваженому стаю частинки відокремленої від забою породи.

ПРИМІТКА: По мірі накопичення зруйнованої порода щільність зашламованої породи збільшується, а швидкість падіння бурового снаряда зменшується. Це знижує ефективність ударів долота на забій.

 

В цьому випадку припиняють буріння і виключавши інструментальний барабан. піднімають буровий снаряд на поверхню, а в свердловину для її очищення, за допомогою желоночного барабана, опускають желонку.

Після очищення свердловини від шламу знову починають буріння з послідовністю, яка викладена вище.

1.3 Закріплення стінок свердловини.

Стінки свердловини закріплюють обсаднмми трубами, які при ударно-канатному бурінні, зазвичай, забиваються примусово.

Обсадні труби при ударно-канатному бурінні служать для:

• закріплення нестійких стінок свердловини,

ізоляції окремих ділянок водоносних горизонтів,• для запобігання свердловини від руйнування (обвалу).

З'єднують труби муфтами. Кожна труба має на обох кінцях зовнішню різьбу, а муфти внутрішню.

Муфти, для можливості переходу на труби менших діаметрі з різницею в діаметрах 50м, обточують.

Кріплення свердловин великих діаметрів через відсутність муфтових з'єднань виконують трубами, які з'єднуються зварюванням.

Для запобігання нижнього кінця обсадних труб від зім'яття, а також для розширення свердловини до необхідних розмірів, застосовують башмаки забивні (рис 3.а).

Рис.3Пристрої для забивання труб:

а - башмаки забивні; б - головки забивні різьбові; в—головка забивна багатоступінчаста

Головки забивні (рис. 3.б,в) служать для запобігання верхнього кінця обсадних труб від зім'яття при забивці.

Застосовують багатоступінчасті забивні головки, які випускаються для обсадних труб декількох суміжних діаметрів, та різьбові забивні головки, які вкручуються в муфту обсадної труби.

Забивні багатоступінчасті головки виготовляють трьох розмірів - на обсадні труби діаметром - d = 273, 324, 377 мм; d = 4.26,473," 530 мм; d = 630, 720 мм.

Забивні снаряди призначенні для забивки труб в свердловину. Забивний снаряд складається із штанги з конічною різьбою і масивного залізної болванки, який закріплюються на штанзі. Вага забивних снарядів може бути від 300 до 1200 кг.

Удари важкого бурового снаряда викликають струс порід іруйнування стінок свердловини, якщо вони складені нестійкими породами. Тому в таких породах одночасно з бурінням кріплять стінки свердловини обсаднимм трубами.

При ударно – канатному бурінні для різкості удару долота по забою, канат повинен опускатися на стільки, щоб буровий наконечник ледь торкався забою свердловини. При цій умові долото, виконавши удар по забою, не зупиняється, а моментально відскакує від нього, чим полегшує свій рух вверх.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)