АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні технологічні рекомендації щодо конструкції фільтрової колони та її спуску у свердловину

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Активна і пасивна конструкціЇ
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Билет 31. Великие географические открытия и начало колониальной европейской колониальной экспансии.
 6. Британская колониальная империя
 7. Британская колониальная империя
 8. Бюджетна система України: основні характеристики
 9. Великая греческая колонизация (VIII-VI вв. до н.э.)
 10. Великая греческая колонизация.
 11. Великая греческая колонизация.
 12. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння

Перед опусканням фільтра необхідно перевірити глибину свердловини.

ПРИМІТКА: Якщо глибина свердловини після припинення буріння не зменшилась, тоді в неї можна встановлювати фільтрову колону.

При наявності на забої обрушеної породи необхідно очистити його желонкою і тільки тоді опускати фільтр.

Якщо свердловину бурили роторним способом, тоді крім контрольного заміру глибини, необхідно проробити її долотом, одночасно промиваючи глинистим розчином з пониженою густиною і в'язкістю.

Спуск фільтрів у свердловини.Якщо в конструкції свердловини передбачений вихід надфільтрової колони на поверхню, то спускають фільтр, послідовно згвинчуючи й опускаючи труби.

При установці фільтра «впотай» його спускають на бурильних трубах за допомогою спеціального бурового ключа, що з'єднується з муфтою надфільтрової труби, яка має Г-подібний виріз (див. рис. 1).

Цим же ключем загвинчують муфти для розпору сальника.

При ударному способі буріння із облаштуванням гравійної обсипки фільтр «впотай» спускають на трубах з аналогічним ключем, але закритим зверху кожухом.

Це робиться для того, щоб гравій, що засипається в зафильтровий простір, не надходив усередину фільтра.

Фільтр можна спускати й на муфті з лівим різьбленням.

Для цього на верхній частині надфільтрової труби нарізають ліве різьблення й нагвинчують на неї муфту, що за допомогою перехідника з'єднуються із трубами.

Після спуска фультра в результаті обертання муфта згвинчується, і її разом із трубами витягають на поверхню.

ПРИМІТКА: При ударному способі буріння перед спуском фільтра необхідно на вибій засипати гравій для утворення подушки.

 

Після спуску фільтра піднімають обсадну колону, при цьому стежать за тим, щоб фільтр не був захоплений трубами й не піднімався.

ПРИМІТКА: При вилученні труб у свердловину рекомендують підливати воду й підтримувати її рівень трохи вищим за статичний рівень.

 

При вилученні труб з одночасним гравійним обсипанням висота шару гравію не повинна перевищувати 2 м, а фільтр повинен мати ліхтарі, що центрують каркас.

Щоб уникнути прихвата колони й можливого розриву шару гравію застосовують вібромолоти.

 

Фільтрову колону необхідно завжди опускати повільно, плавно І
безперервно спостерігаючи за спуском.Верхня частина надфільтрової частини повинна знаходитись вище башмака експлуатаційної колони труб по проекту але не менше ніж на Зм при глибині свердловини до 50м і - при більшій глибині.

Між обсадною колоною труб і верхньою частиною надфільтрової труби встановлюється пеньковий, гумовий або гравійний сальник(рис. 2).

Фільтр повинен мати направляючи ліхтарі (скоби), які забезпечують йому розташування по центру свердловини і запобігають від пошкодження під час спуску (Рис.3).

 

Рис.3 Конструкція ліхтарів для встановлення фільтра у свердловину

 

Нижня частина фільтрової колони називається відстійником і складається із труби з дерев'яною пробкою або металевою заглушкою.

Іноді замість пробки дно відстійника засипають гравієм.

Довжина відстійника повинна бути .

В свердловинах ударно- канатного способу буріння з обсипним гравійним фільтром відстійник може бути у вигляді башмака –розширювача

При цьому желонкою вибирається пісок із середини башмака- розширювача, колона сідає в водоносний пласт, по затрубному простору засипають гравій, який опускається до низу разом із фільтровою колоною.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)