АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обладнання для ручного буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Безпечність виробничого обладнання.
 4. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 5. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 6. Будова та експлуатація обладнання
 7. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 8. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 9. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 10. Вібраційне буріння.
 11. Гідравлічне буріння.
 12. Забезпеченість інженерно-технічних комплексів основним ремнтно-діагностичним обладнанням

Для ручного буріння свердловин застосовують:

породоруйнівний інструмент,

желонки,

бурильні труби,

обсадні труби,

аварійний інструмент,

допоміжний інструмент,

бурові вишки з лебідками.

ПРИМІТКА: При необхідності використовують пристрої для відкачки води зі свердловини.

М'які породи бурять буровим снарядом, який збирається із:

ріжучого долота,

бурильних труб;

шарнірного хомута, який постійно обертають (рис. 12а.).

Тверді породи бурять ударним способом (Рис. 12 б), при якому із допомогою балансира підіймають і потім скидають (відпускають) долото на забій.

У якості породоруйнівного інструмента (бурових наконечників) застосовують ріжучі й ударні долота (Див. термінологічний словник до теми № 9).

До ріжучих бурових наконечників відносять:

Ä бурові ложки;

Ä спіральний бур (рис.13).

Рис.13 Бурові наконечники для обертового буріння:

а- бурова ложка; б-спіральний бур; І - лезо; 2 - корпус; З - шийка; 4 - різьбова головка; 5 - виїмка під ключ; б - спіральні витки

 

Бурова ложка (рис. 13 а) використовується для буріння в м'яких стійких породах - рослинний шар, суглинок, супісок, чисті вологі піски, глиністі піски.

В нижній частині циліндра, який є основою бурової ложки, зроблено ріжуче ківше-подібие лезо.

Одна ріжуча крайка цього леза виступає, а друга підігнута всередину. Тому при обертанні розпушена порода поступає і затримується в ложці та разом з нею вилучається на денну поверхню.

Спіральний бур (рис. 13 б) використовується для буріння в`язких та пластичних порід- суглинків, вологої крейди, глини.

Гвинтова поверхня бура вкручується в грунт, який по виткам підіймається вгору. Періодично бур слід припіднімати для остаточного підриву породи.

Тверді породи бурять снарядом, що складається із:

долота,

ударної штанги,

перехідника;

робочої штанги.

Використовуються долота подібні до доліт ударно - канатного способу буріння (плоскі, двотаврові, хрестові), але значно менші і легші.

Всі вони мають лопать, шийку, різьбову головку, а лезо характеризується кутом загострення.

Рис. 14 Долота для ручного ударного буріння:

а - плоске; б — двотаврове; в — хрестове; г — пірамідальне; 1 — лезо ; — лопать; 3 — шийка; 4— різьбова голівка; а — кут загострення. 

Плоске долото (рис.14а) використовується для буріння щільних сухих глин, м'яких вапняків, сланців, мергелів.

Кут загострення у нього становить 65...90 градусів.

Двотаврове долото має повздовжні борта, більш масивне, кут загострення становить 90...120 градусів і бурять ним в більш твердих породах.

Тріщинуваті породи бурять хрестовим долотом .

Пірамідальне долото (рис. 14 г) використовується для буріння невеликих валунів та гальки, які подрібнюються і вдавлюються в стінки.

Ексцентричне долото (рис.15) використовується для розширення діаметра свердловини в твердих грунтах до діаметра достатнього для вільного опускання обсадних труб (Див. термінологічний словник до теми № 9).

Досягається це за рахунок того, що відносно осі долото має плечі різних розмірів. При опусканні долота в свердловину стовбур розбурюється за розмірами більшого плеча.

Рис.15 Ексцентричне долото:

а— загальний вид; б — положення на вибої; в— положення в обсадних трубах; 1— вісь свердловини; 2— вісь бурового снаряду; 3— обсадна труба; 4— башмак.

Розпушену породу із свердловини вилучають желонками з плоским або шаровим клапаном, буровим стаканом (як і ударно-канатному бурінні).

Обертають бурові труби при обертальному способі шарнірним хомутом (рис.16), який зажимає бурильні труби між основною та відкидною частинами.

Рис.16 Шарнірний хомут: 1— держак; 2 — шарніри; 3 — відкидна частина; 4 — держак зажимного болта; 5 — зажимний болт; в — відкидна скоба; 7 — основна частина.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.031 сек.)