АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фізкультхвилинка. 4. Каліграфічна хвилинка

Читайте также:
  1. Фізкультхвилинка.
  2. Фізкультхвилинка.

4. Каліграфічна хвилинка.

— Для каліграфічної хвилинки пропонуються слова на с. 23.

Міркувати, поміркуймо.

- З одним із слів складіть спонукальне речення.

5. Проблемне завдання.

— Впізнайте тип тексту, доведіть свої міркування.

Твердження

Давно-давно, ще коли він був зовсім маленьким, його найу­любленішою грою було пускати маминим люстерком соняч­них зайчиків.

Тоді хлопчик думав, що люди просто так, жартома називають ту сонячну плямку сонячним зайчиком.

Доказ

Він не знав, що це справді зайчик — з довгими вушками, з лапками і маленьким куцим хвостиком — точнісінько такий, як живий заєць, тільки жовтий, сонячний, бо зроблений із со­нячного проміння. Про це, коли хлопчик підріс, йому розпові­дала його стара бабуся, яка знала все на світі. Бабуся розка­зала йому і про Країну Сонячних Зайчиків, де вони живуть і звідки щоранку розбігаються по всій землі робити свої добрі діла. А вони роблять багато добра і завжди допомагають тому, з ким трапилась біда.

Висновок

Проте сонячні зайчики дуже скромні й не люблять, щоб їм дякували. Тому-то люди й не бачать, що вони — зайчики.

—Підберіть заголовок до цього тексту.

— Які почуття викликає текст?

— Хто вміє пускати сонячних зайчиків? Хто вас навчив цього?

6. Творча робота (за матеріалами вправи 45).

—Залишіть один рядок для заголовка.

— Складіть і запишіть текст-міркування за поданим твердженням, доказом і висновком.

V. Підсумок уроку.

— Які типи текстів ви вже вивчили?

— Чим особливий кожен тип тексту? Які його основні ознаки?

— Послухайте продовження гри-казки "А що ж далі?" і скажіть, до якого з 3-х типів текстів найбільше підходить уривок, який я зараз зачи­таю.

... Тим часом бідне Вовченя стояло серед моря і гірко плакало.

— Гей, мале! — лагідно промовив мудрий Червоний Сом. — Сльози не по­можуть. — Послухай: колись я чув, що Морське Страховисько нічого в світі не боїться, окрім... морських їжаків. Мерщій до них!..

їжаків довго вмовляти не довелося. Незабаром золоте їжаче військо, наче триста колючих сонць, підкотилося до страшної печери. Та ба!.. Залізні двері було зачинено на закодований замок.

— Не журіться. Я знаю, що робити! — сказав морський Скат. Він за­блимав своїми лампочками — блись-блись-блись — і... замок піддався. Двері зі скрипом відчинилися, і їжаки миттю увірвалися в печеру. Страховисько саме засинало під колискову Риби-пили.

— Ой! — заревіло воно. — Ой-ой-йой! Хто насипав мені у постіль ко... ко... ко... колючок?!

— Не ко-кокай, ти ж не курка! — засміялися їжаки. Страховисько розплющило очі й мало не вмерло з переляку:

— Ой! Мамо! їжаки!.. Рятуйте!.. Здаюся! Ось ключі, тільки не коліть! Я боюся уколів!..

—Що найбільше вразило вас у цьому уривку? Які почуття викликав цей текст?

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 46, с. 23 — правило.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Будова тексту. (Вправа 47-50.)

Мета. Продовжити закріплювати знання учнів про текст, удосконалювати вміння визначати частини тексту. Вчити будувати текст за даними частинами і власними доповненнями. Виховувати любов і дбайливе ставлення до природи.

Обладнання. Схема-таблиця "Текст", таблиця словникових слів, малюнки морсь­ких тварин: восьминіг, скат, краб, дельфін, окунь, морський їжак.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 46.)

1. Запитання для повторення.

— Діти, які типи текстів ви вже вивчили?

— До якого із цих типів належить текст домашньої вправи?

— Про що розмірковується в тексті?

— То який висновок з усіх цих міркувань?

— А ще без праці не було б зошита, книжки, парку, красивого квітни­ка, величавої затишної будови, а ще — не було б письменника, лікаря, інженера, пекаря, пожежника. Бо, якщо хочеш чогось досягти, щось мати, треба спочатку добре попрацювати.

- А яка ваша найголовніша праця на сьогоднішній день?

2. Перевірка граматичних завдань вправи 46.

а) Як можна назвати слова говорить, твердить, каже?

—Підберіть синоніми до слова працювати.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)