АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Контрольна робота

Читайте также:
 1. АНАЛІТИЧНА РОБОТА.
 2. Аудит электронной обработки данных. Контрольная среда.
 3. Аудит электронной обработки данных. Контрольная среда.
 4. г. Контрольная работа №3.
 5. Друга контрольна робота
 6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 7. Контрольна робота № 2
 8. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
 9. Контрольная карточка № 1.
 10. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
 11. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1. Текст для прослуховування.

Найкращі квіти

Завтра в мами день народження. Дмитро хоче подарувати їй щонай­кращі квіти. Але хто знає, які з них найкращі?

—Піду-но я до бджілки,—сам собі сказав Дмитро.—Адже вона всі квіти знає.

Прокинувся він рано-раненько, щоб застати бджілку вдома. А вона вже сиділа на квіточці рум'янку перед своєю хатою і вмивалася крапелькою роси. —Ходімо шукати найкращі квіти!

Бджілка підвела очі й сердито глянула на нього. Не дуже їй сподобалося оте «ходімо». Чому «ходімо», а не «прошу, будь-ласка»?

Дмитро подумав, що бджілка не хоче брати його з собою, й додав: —Квіти для моєї мами!

—Гаразд! Ходімо зі мною, коротко відповіла бджілка, бо вона звикла більше робити діло, а не балакати.

У полі бджілка сіла на велику, пишну блакитну квітку. Дмитро сказав: —Оце найкраща квітка?

—Не знаю. Зараз побачимо,—відповіла йому бджілка, пірнаючи у чашеч­ку квітки. Але одразу ж виринула назад. —Це не найкраща!

/ вони обоє рушили далі. Дорогою їм трапилось кілька жовтих квіток. Бджілка знову пірнула всередину однієї, затрималася там трохи довше. Коли вона з'явилася, її вусики були запорошені жовтим пилком.

— Оця квітка гарна!—сказала бджілка.

—Гарна?—здивувався Дмитро.—Але ж та, голуба, була пишніша! І більша!

—Краса не зовні,—пояснила йому бджілка,— а всередині.

І вона пірнула в іншу квітку, таку саму жовту й таку саму маленьку.

—У цих квітках багато меду,— сказала бджілка. —Тому вони й гарні.

Дмитро лизнув квітку. Вона була солодка, як мед. Хлопчик зірвав кілька жовтих квіточок, далі інших — теж гарних, на які йому вказала бджілка. Потім водила його бджілка вздовж і впоперек по діброві, всіяній квітами.

"У мене вже ноги підкошуються від утоми,— думав Дмитро. Зате я несу мамі найкращі квіти ".

Наступного дня Дмитро простягнув мамі букет квітів і багато-багато разів поцілував її в очі, в чоло, у щоки. Радісна мама й собі цілувала його в очі, в чоло, в щоки.

— Ти приніс мені найкращі квіти, синку!

— Звідки ж ти знаєш, мамо, що вони найкращі?

— Вони найкращі, бо ти сам трудився, збирав і приніс їх здалеку, з поля. У школі Дмитро розказав дітям, що медунка та інші польові квіти, які він зібрав для мами,— найкращі в світі. (350 слів)

Григорє Вієру

2. Тестові завдання.

 

1. До якого свята готувався Дмитро?

а) до Дня Матері;

б) до дня народження своєї мами;

в) до свята 8 Березня.

 

2. Що він хотів подарувати мамі?

а) книгу;

б) найкращі квіти;

в) сувенір.

 

3. У кого хлопчик попросив поради?

а) у батька; б) у дерев; в) у бджілки.

 

4. Які квіти бджілка вважала найкращими?

а) пишні;

б) великі;

в) ті, в яких багато меду.

 

5. Де шукав Дмитро квіти для мами?

а) у магазині;

б) на ринку;

в) у полі, діброві.

 

6. Чому мама сказала, що син приніс їй найкращі квіти?

а) бо вони дорогі;

б) бо вони розкішні;

в) бо син збирав їх власноруч.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)