АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фізкультхвилинка

Читайте также:
  1. Фізкультхвилинка.
  2. Фізкультхвилинка.

4. Творчий диктант "В гостях у казки" (за матеріалами вправи 48).

а) Пригадування назви казки, її зачину і кінцівки.

б) Творчий диктант тексту вправи з творчим продовженням остан­нього речення вправи.

в) Фронтальна перевірка творчого завдання диктанту.

5. Гра-розповідь "Про кульбабку"

— Діти, а зараз — гра-розповідь на увагу.

— Послухайте текст і підберіть до нього заголовок.

— Визначте тип прочитаного тексту.

— Розповідь в ролях.

Хто впізнає зачин, переказує його, хтось — основну частину, хтось — кінцівку.

— Останнє завдання (письмове) — запишіть всі назви рослин, які ви почули в тексті.

Люди вважають, що перші весняні квіти — це проліски, анемони, сон, фіалки. Правда, вони з'являються раніше від кульбабок. Та коли зацвітають кульбабки, сонце вже світить по-справжньому тепло й яскраво, і буяють зелені дерева, і святково горять свічки каштанів — весна переможно йде по землі назустріч літові.

Кульбабки — найдовговічніші весняні квіти. Вже давно зів'яли і проліски, і сон, і фіалки, і до нової весни забули люди їхній запах, уже відцвіли сади і з'явилися в лісі суниці, а кульбабки ще жовтіють у траві, і діти плетуть з них вінки і граються ними. До самої осені можна зустріти в траві квітучу кульбабку.

Цвітуть кульбабки лише тоді, коли світить сонце. Тільки-но сховається воно за небокраєм і настане вечір, кульбабки одразу ж ніби закривають жов­тенькі зонтики — складають свої пелюстки. І лише з першим ранковим про­мінням вони розпускаються знову...

... Є у кульбабок іще одна незвичайна властивість — вони не в'януть і не опадають, як решта квітів, вони старіють і вмирають, як люди. Коли надхо­дить їхній час, жовті головки кульбабок вкриваються сивиною — білими пухнас­тими волосками. Вітер зриває їх і розносить по землі. Іноді йому допомагають діти. Бавлячись, вони обдувають сиві головки кульбабок, і кульбабки мовчки по­кірно вмирають. А сиві волоски падають на землю, і з них навесні знову вироста­ють квіти.

Усе це тому, що кульбабки не звичайні квіти, а чарівні. їх вирощують на землі сонячні зайчики. А діти, навіть не знаючи цього, дуже люблять куль­бабки — чи не найбільше за всі квіти.

6. Творча вправа 49.

— За даним зачином і кінцівкою складіть і запишіть основну частину.

VI. Підсумок уроку.

— Діти, вже який урок поспіль ми завершуємо грою-казочкою "Ащо ж буде далі?"

Зараз я знову прочитаю уривок, а ви поміркуйте, чи це зачин, основна частина, а може, кінцівка. Доведіть.

Отже, приготуйтесь уважно слухати. Попередній уривок закінчився тим, що Морські їжаки врятували Вовка з печери Морського Страховиська.

...їжаки розплутали Вовка і відчинили клітку з Морським Півником. На­ступної миті Вовк ухопився за сомів вус і опинився біля Вовченятка.

— Таточку! — радісно вигукнуло мале і повисло у Вовка на шиї.

Вовк сто разів усім подякував, а Півник заспівав про славних рятівників морських їжаків, які назавжди зачинили Страховисько у його ж печері. Це була перемога! А перемогу слід відсвяткувати. Усі друзі попливли до Теат­ральної Галявини на веселий карнавал.

Вовк переодягся на короля, Дельфін — на водолаза, окунці — на морських янголів, а морські їжаки — на футбольні м'ячі.

Раптом з-за театру виринуло морське Страховисько.

— У-у.у-у.у! Я всіх вас розірву-у-у!.. — загукало воно.

Риби злякано відсахнулися, але наступної миті Страховисько зняло мас­ку, і всі впізнали... Вовченятка. Ото було сміху!..

Морський Скат, неначе підводна електрична станція, освітлював собою всю Галявину. Музики теж були пречудові. Восьминіг із Крабом грали як цілий оркестр.

VII. Домашнє завдання з інструктажем. (Вправа 50.)


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Робота над удосконаленням власного тексту. (Вправи 51-53.)

Мета. Виробляти вміння покращувати, вдосконалювати, повторювати влас­ний текст. Розвивати відчуття краси мовленого слова, образне мис­лення.

Обладнання. Таблиця-схема будови тексту з урахуванням абзаців, серія малюнків для складання тексту-розповіді.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого про текст.

— Що таке текст?

— Які типи текстів вивчили?

— Що ви знаєте про будову тексту?

— Яку роль в тексті відіграє абзац?

III. Закріплення вивченого матеріалу про будову тексту.

1. Колективне виконання вправи 51.

2. Творче списування.

а) На дошці — записаний текст.

Їжачок

Настала зима. Тепло й затишно їжачкові.

Та ось знайшов він собі кімнату у дуплі старої липи. Тепло там і сухо. Ось настала осінь. Падає жовте листя з дерев. Скоро й зима настане. Почав готуватись їжачок до зими. Пішов до лісу, наколов на свої голочки сухого листя. Приніс до своєї кімнатки, розіслав листя, стало ще тепліше.

У лісі жив їжачок.

— Прочитайте текст, подумайте, чи правильно розташовані в ньому абзаци. Який абзац слід переставити і куди?

б) Творче списування тексту.

— Спишіть текст, правильно розташовуючи абзаци.

в) Визначення типу тексту, його зачину, основної частини і кінцівки.

г) Творче завдання (усне).

—Якщо б вам запропонували удосконалити зачин і кінцівку, як би ви Це зробили?

3. РЗМ. Складання тексту-розповіді за серією малюнків.

а) Розгляд малюнків, їх розміщення у такій послідовності, якої потребує розвиток подій, визначення теми і мети майбутнього тексту.

б) Колективний підбір заголовка до майбутнього тексту.

в) Розгляд таблиці-схеми, яка визначає структуру майбутнього тексту.

г) Колективне складання тексту за малюнками і його запис у зошити,

Фізкультхвилинка.

4. Робота над удосконаленням власного тексту. (За матеріалами вправи 52.)

а) Читання першого і переробленого творів.

б) Порівняльна характеристика цих творів.

— До якого типу тексту більше підходить кожен із творів? ("Надхо­дить осінь" — текст-розповідь, "Незвичайна осінь " — текст-опис.)

5. Вправа "Перевір себе".

— Уважно послухайте текст, визначте його тип, тему і мету. Назвіть зачин і кінцівку. Спробуйте удосконалити їх. (Підвести учнів до думки про довершеність високохудожніх творів, які не потребують удоско­налення.)

...Веснянка здивувався — невже казкові герої теж вчаться в школі? Такт виявляється, в Палаці Чарівних Казок була спеціальна школа, де вчилися казкові діти. їх учили там, як поводитися в різних казкових випадках. Ілля Муромець та Котигорошко викладали силу і хоробрість. Іванко-дурник був учителем розуму та кмітливості. Капітан Врунгель — викладачем навігації, тобто науки капітанів — як водити в морі кораблі. Доброті навчала стара чарівниця з казки "Попелюшка". А сама Попелюшка показувала, як найкра­ще господарювати. Спортивними заняттями керував гімнаст Тібул з казки про Трьох Товстунів.

Було ще багато інших спеціальних наук, які необхідно було знати малень­ким казковим героям. І треба сказати, вчилися вони всі на "відмінно". Двієчників серед них не було.

(В. Нестайко "Вкраїні Сонячних Зайчиків")

IV. Підсумок уроку.

— "А що ж буде далі?" Уважно послухайте і скажіть, чи не хотіли б ви вдосконалити цей текст і як саме.

... Тільки-но закінчився карнавал, як море враз затремтіло, завирувало і взяло­ся тисячами каламутних бульок. Риби злякано кинулися хто куди, а Вовченя вхопилося за Вовка і прикинулося камінчиком.

Став прикидатися камінчиком і Вовк, але камінчик з нього не дуже й виходив, бо скидався він таки на гарну каменюку. Добре, що Медуза встигла накрити його своєю парасолькою — дуже вчасно, бо тієї ж миті над самісінькою медузою промайнули здоровенні Акули. На щастя, вони кудись поспішали, тому нікого не помітили.

А тоді настав час прощатися.

— Вовчику і Вовченятко, не забувайте нас! Припливайте знову! — то­ненько квилили рибки і махали їм услід своїми різнокольоровими плавничками.

А Морський Півник наздогнав вовчиків і подарував їм дві справжні морські

перлини!..

Незабаром Вовк із синочком уже стояли на березі.

— Що я бачу! Що я бачу! — раптом вигукнуло Вовченя і показало лапкою на море.

Недалеко від берега повільно й гордо пропливав велетенський Кит. Він випустив такий високий фонтан, що здалося, ніби над маленьким острівцем прошуміла справжня гроза.

- О-о, це найцікавіший день у моєму житті! — сказало Вовченятко.

- О-хо-хо! — зітхнув Вовк. — Чесно кажучи, в моєму також.

V. Домашнє завдання з інструктажем. (Вправа 53.)


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Замітка до газети. Діалог. (Вправи 54-59.)

Мета. Вчити учнів вдало добирати матеріал та писати замітки до газети. Розвивати зв'язне мовлення учнів. Здійснювати перевірку рівня сформованості діалогічного мовлення.

Обладнання. Таблиця словникових слів, книжка Марійки Луговик "Вов­ченятко, яке запливало далеко в море" (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ").

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Каліграфічна хвилинка.

— Сьогодні нам необхідно запам'ятати правопис таких слів. Запишіть їх каліграфічно.

щотижня, жебоніти, дзюркотіти

— На які питання відповідають дані слова? До яких частин мови на­лежать? Запишемо у відповідні колонки таблиці.

— Складіть речення з кожним із цих слів.

III. Робота над новим матеріалом.

1. Замітка до газети (за матеріалами вправи 55).

2. Проблемна ситуація (за вправою 56).

а) Словникова робота.

б) З'ясування, хто вже писав листи, кому, чи складне це завдання.

в) Повторення і запис словникових слів. Щоранку, щодня, щоденно, щогодини, щотижня.

3. Розвиток зв'язного мовлення. (За матеріалами вправи 57.)

Фізкультхвилинка.

4. Творче списування (за вправою 58).

5. Діалог.

Оцінювання.

Клас Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів
  Початковий 1-3 Учень будує діалог, але робить довгі паузи, вислуховує лише окремі реплі­ки співрозмовника, перебиває його, не завжди вживає слова ввічливості, при­пускається більше трьох помилок у мовленні, будує діалог з 1-2 реплік.
  Середній 4-6 Учень достатньо швидко вклю­чається в діалог, хоч і робить паузи, добираючи потрібні слова, окремі реп­ліки співрозмовника залишає без відповіді, не завжди вживає слова ввічливості, припускається до трьох помилок у мовленні, будує діалог із 2-3 реплік.
  Достатній 7-9 Учень в міру швидко включається в діалог, швидко добирає потрібні сло­ва, вживає їх у правильних граматич­них формах, демонструє належну культуру спілкування. При цьому припускається 1-2 помилок у мовно­му оформленні реплік, які одразу ж сам виправляє.
  Високий 10-12 Учень швидко включається в діа­лог, демонструє високу культуру спілкування, вміння уважно й добро­зичливо слухати співрозмовника, вис­ловлює свою думку з приводу пред­мета розмови. Обсяг і мовне оформ­лення діалогу відповідає нормам.

 

Теми для діалогів

1. У книжковому магазині.

2. Розмова по телефону (Виклик лікаря).

3. Краплинка і травинка.

4. Мої канікули.

5. Знайомство.

6. В аптеці.

7. На прогулянці в парку.

8. Бесіда з татом.

9. Метелик і квіточка.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)