АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Підсумок уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 3. IV. Підсумок уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— Чи сподобалось вам оповідання?

— Якими словами передано основну думку?

— Як ви вітаєте свою маму з днем народження?


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіно­чого роду. (Вправи 253-256.)

Мета. Вчити учнів розрізняти в реченнях форми прикметників жіночо­го роду в давальному і місцевому відмінках, правильно вимовляти і писати ці форми; закріплювати навички визначати відмінок прик­метників; розвивати мовлення учнів; виховувати любов до рідного краю, повагу до народних звичаїв і традицій.

Обладнання. Мовний матеріал, загадки, зразки новорічних листівок.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 251.)

а) Читання вірша з пропущеними закінченнями прикметників.

б) Пояснення правопису слів з ненаголошеними е, и в коренях слів.

в) Визначення роду і відмінка виписаних прикметників.

2. Самостійна робота.

— Спишіть, розкриваючи дужки.

— Визначте рід і відмінок прикметників.

(Своєрідний) жіночим оберегом в Україні завжди був віночок. З (ранній) дитинства кожна дівчинка вчилася виплітати віночки. їх в Україні плели з різного зілля від весни і до (пізній) осені. З (давній) пори кожний віночок був не тільки окрасою голови дівчини, а й (могутній) помічником, що і біль знімає, і волосся береже. (За О. Воропаєм)

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

Дд Дд др руж б ба дружба Дружній череді вовк не страшний.

— Як ви розумієте це прислів'я?

— Доберіть спільнокореневі слова до слова дружня.

—У якому роді і відмінку вжито прикметник дружній?

2. Оголошення теми і мети уроку.

3. Робота над правилом.

а) Колективна робота над вправою 253.

б) Виведення висновку і зіставлення його з правилом, с. 125.

Фізкультхвилинка.

IV. Тренувальні вправи.

1. Розрізнення форм давального і місцевого відмінків.

а) Вправа 254.

— Спишіть речення, вставляючи пропущені закінчення.

— Визначте відмінок прикметників.

— Підкресліть головні члени у четвертому реченні.

б) Творчий диктант.

— Запишіть подані сполучення прикметників з іменниками у даваль­ному відмінку однини.

Зелена трава, рідна сестра, смішна історія, міцна дружба, гілляста липа.

—Запишіть ці прикметники з іменниками у місцевому відмінку однини. Лісова галявина, сонячна країна, весела мелодія, народна пісня, захоплю­юча книжка.

2. Робота над текстом (за вправою 255).

а) Читання тексту і визначення його типу.

б) Словникова робота.

в) Пояснення ролі прикметників у поданому тексті.

г) Списування тексту і визначення відмінків прикметників.

Різдво — християнське свято народження Христа, що відзначається 7січня.

Хай за вікном хуртеча злиться,

а нам співати і радіти.

Горить ялинка у світлиці.

— З Різдвом Христовим, любі діти!

Дніпро обняв дзвінкі Карпати,

а в хаті вже — кутя і сіно.

Дозвольте заколядувати:

— З Різдвом Христовим, Україно!

(Й. Струцюк)

3. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 256).

а) Гра "Новий рік" (за віршем Р. Скачко).

Учитель. — Хто ступає на поріг,

не обтрушуючи сніг?

Діти. — Новий рік!

Учитель. — Хто несе веселий сміх,

розсипаючи на всіх?

Діти — Новий рік!

Учитель. — Для дорослих і малих

хто гостинці приберіг?

Діти. — Новий рік!

Учитель. — А прикрашеній сосні

подарує хто пісні?

Діти. — Новий рік!

Учитель. — Аж до ранньої зорі

зустрічають ліхтарі

Діти. — Новий рік!

Учитель. — Сумувати з ним не смій,

бо для кожного — він свій.

Діти. — Новий рік!

б) Ознайомлення із зразком вітальної листівки, поданої в підруч­нику.

в) Складання новорічного привітання своїм друзям, рідним.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)