АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Домашнє завдання з інструктажем

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. VI. Домашнє завдання.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VII. Домашнє завдання.
 11. А. Завдання

С. 60-61 — правила, вправа 114.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Контрольна робота. Диктант.

Мета. Перевірити вміння учнів правильно писати слова на вивчені орфо­грами, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Диктант (на вибір учителя).

Золота купава

Погожого теплого ранку на луках враз спалахнули сотні яскравих ліхтариків. Це зацвіла всім відома кульбаба. її веселі, усміхнені квіти, немов яскраві згустки сонячних променів, розсипалися по зеленій траві.

Заховається сонце за обрій — стулять вони пелюстки і стануть непомітними у вечірній імлі. А як тільки мине ніч, зажевріє далекий небокрай, близнята-кульбаби розкриють квітки і повернуть їх на схід. Якщо вдень набіжить хмарина, закриє сонце, то й кульбаба поспішає згорнутися в зелений клубочок. Так і стоїть під дощем. Набіжить вітер, прожене хмару, і знову рослина засяє, мов ліхтарик.

(89 слів)

III. Збір зошитів.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Перша і друга дієвідміни дієслів. (Вправи 115-118.)

Мета. Ознайомити з поняттями "дієвідміна". Сформувати в учнів уміння розрізняти дієслова І і II дієвідміни. Виховувати дбайливе ставлення до живої природи.

Обладнання. Прислів'я, записані на дошці або плакаті.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 114.)

— Як називається розмова двох або кількох осіб? (Діалог.)

—Прочитайте складений вами діалог.

— Слухайте уважно діалог, впізнавайте дієслова майбутнього часу.

— Як змінюються дієслова майбутнього часу? (За особами і числами.)

III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Вибірковий диктант-пісня. (Перша строфа романсу "Чари ночі" на слова Олександра Олеся.)

Сміються, плачуть солов'ї

і б'ють піснями в груди,

цілуй, цілуй, цілуй її,

знов молодість не буде.

— Виписати дієслова (ті, що повторюються, записувати один раз).

—Назвіть дієслова-антоніми. (Сміються — плачуть.)

—Діти, розкажіть все, що ви знаєте про дієслово плачуть як частину мови.

Плачуть — поч. ф. — плакати, що роблять? Теперішній час, множина, 3-я особа.

— А яка дієвідміна?

2. Проблемна ситуація.

— Діти, дієслова мають особливості у змінюванні за особами та чис­лами. Простежимо це за таблицею змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу в однині та множині. (Підручник "Рідна мова", вправа 116, с. 62).

—Порівняйте особові закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу. Що ви помітили? (Дієслова залежно від їх закінчень можна поділити на дві групи, їх називають дієвідміни — перша і друга.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)